Level 12 Level 14
Level 13

Talking about skills 2


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
temporary work
praca tymczasowa
permanent
na stałe
flexible
elastyczny
mortgage
kredyt hipoteczny
self-employed
samozatrudniony
salary
wypłata
wages
zapłata za wykonaną pracę
perks
dodatek do pensji
pay rise
podwyżka
abundance
obfitość
variety
różnorodność
competitive
konkurencyjny
lack of time
brak czasu
social media
media społecznościowe
collaboration
współpraca
creativity
kreatywność
adaptability
zdolność do adaptacji
to type
pisać na maszynie
persuasion
perswazja
small talk
rozmowa na błahe tematy
tech savvy
obyty z techniką
fluency
biegłość
challenge
wyzwanie
I'd rather
wolałbym
independence
niezależność
convenient location
dogodna lokalizacja
pension
emerytura