Level 2
Level 1

Getting to know each other. Learn time idioms.


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for the time being
obecnie
Take your time.
Nie spiesz się.
around the clock
bez przerwy
call it a day
zaprzestać
crack of dawn
świt
in the nick of time
w ostatniej chwili
on the spur of the moment
pod wpływem chwili
stand the test of time
znieść próbę czasu
in no time
w krótkim czasie
in the long run
na dłuższą metę
spare time
czas wolny
back in the day
w przeszłości
beat the clock
wygrać wyścig z czasem
once in a blue moon
od święta
buy time
zyskać na czasie
like clockwork
jak w zegarku
have time on my hands
mieć mnóstwo wolnego czasu
better late than never
lepiej późno niż wcale
time heals all wounds
czas leczy rany
a stitch in time saves nine
co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj
time is money
czas to pieniądz
the early bird catches the worm
kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje