Level 2 Level 4
Level 3

Mikro


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jarischa Herxheimera
rozpad bakterii po antybiotyku i uwolnienie toksyn
Weila
leptospiroza z uszkodzeniem wątroby i nerek
Ernsta Babesa
ciałka w Corynebacterium diphteriae uwidocznione po barwieniu metodą Neissera
Ziehl Neelsena
barwienie prątków fuksyną i tła błękitem metylenowym
Burri Ginsa
tuszowe barwienie, otoczki pozostają przezroczyste