Level 1 Level 3
Level 2

Różne


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Baretta
metaplazja jelitowa w przełyku
Mikulicza
komórki histiocytarne obładowane Klebsiella rhinoscleromatis, piankowate, występują w twardzieli
Balsera
martwica tkankiokołotrzustkowej, steatonecrosis
Aschoffa
Guzek w RZS . W centrum guzka znajduje się martwica włókniakowata, którą otacza przewlekły naciek zapalny z komórek jednojądrowych i nielicznych makrofagów z pęcherzykowatymi jądrami i obfitą zasadochłonną cytoplazmą, zwanych komórkami Aniczkowa.
Russela
złogi szklistych mas powstałe z immunoglobulin
Heinza
ziarnistości pojawiające się w krwinkach czerwonych w przebiegu zatruć powodujących powstanie methemoglobiny (np. zatrucia nitro- i aminopochodnymi benzenu, aniliną); reprezentują zdenaturowaną hemoglobinę
Malloryego
ciałko szkliste (filamenty pośrednie szkieletu wewnętrznego komórki, zwłaszcza parakeratyna) w hepatocytach widywane w uszkodzeniach wątroby alkoholowych, marskości, chorobie Wilsona
Ghona
Prątki z ogniska pierwotnego drogą naczyń chłonnych docierają do anjbliższych węzłów chłonnych, gdzie wywołują odczyn zapalny.
Dubois
ropień grasicy w kile wrodzonej
Parrota
blizny dookoła ust i odbytu w kile wrodzonej
Cornila
plazmocyty z ciałkami będącymi zlepkiem immunoglobulin. Po rozpadzie komórki ciałko zostaje i nazywa się ciałkiem russela
Schneidera
brodawczak odwrócony z nabłonkiem wielowarstwowym płaskim lub cylindrycznym
Mockenberga
Miażdżyca w przebiegu której błona środkowa tętnic ulega zwapnieniu
Churga Strauss
eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń, dotyczy najczęściej tętniczek płucnych i przypomina astmę. pANCA
Burgera
zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, u młodych mężczyzn palących papierosy. Chromanie przestankowe, sinica, ból, owrzodzenia kończyn, zmiany martwicze prowadzące do amputacji. Choroba obejmuje tętnice, żyły (skaczące zapalenie) nerwy
Crooka
ziarnistości z cytoszkieletu w przednim płacie przysadki w przebiegu zespołu Cushinga
Bowena
ca in situ, dobrze odgraniczone brązowe zmiany na skórze, nieregularne. Związane z HPV16 i słońcem
Dariera
autosomalna dominująca choroba skóry, spowodowana mutacją ATP2A2 i zaburzeniem rogowacenia w obrębie mieszków włosowych i poza nimi. Zmiany dotyczą skóry, paznokci i błon śluzowych. Pojawienie się czerwonych ognisk w zgięciach i głowie. Na dłoniach brodawki
Reed Sternberga
Limfocyty B z dwupłatowym jądrem, wyraźnymi jąderkami i obfitą cytoplazmą. Patognomoniczne dla chłoniaka Hodkina
Pautriera
ropnie naskórkowe w przebiegu ziarniniaka grzybiastego
Heymanna
doświadczalne błoniaste KZN u ludzi, ziarniste złogi
Masugi
doświadczalne KZN z przeciwciałami anty-GBM, linijny układ złogów
Cushinga
ostry wrzód żołądka, powstający wskutek urazowego lub jatrogennego uszkodzenia mózgu
Curlinga
ostry wrzód stresowy dwunastnicy
Zenkera
uchyłek powstający na granicy gardła dolnego i przełyku
Opalskiego
komórki jąder podstawnych i wzgórza o zagęszczonej chromatynie i małym jądrze. Występują w przebiegu encefalopatii wątrobowych
Huntera
wrzód twardy w kile
Potter
sekwencja wad wrodzonych spowodowana małowodziem, płaska twarz i przykurcze kończyn
Kitea
Kąt między kością skokową a piętową, w projekcji bocznej 30-40* otwarty do tyłu. W stopie końsko-szpotawej zmniejszony
Sharpa Jagera
amputacja stopy w 1/3 kości śródstopia
Syma
amputacja stopy i części stawowej piszczeli. Kikut pokryty skórą z pięty
Killipa Kimballa
klasyfikacja opracowana dla oceny niewydolności serca w świeżym zawale mięśnia sercowego
Forrestera
klasyfikacja ostrej niewydolności serca
Goldmana
skala do oszacowania ryzyka zgonu z powodów krążeniowych po operacji
Tannera
skala pozwalająca określić stadium dojrzałości płciowej dzieci, nastolatków i dorosłych na podstawie budowy narządów płciowych i piersi
Lovetta
skala do oszacowania siły mięśniowej badanego, 0 to brak skurczu, 5 to skurcz prawidłowy
Bietta
kołnierzyk złuszczającej się skóry na obwodzie grudek w kile 2 rzędu
Wickhama
siateczka na powierzchni grudek w liszaju płaskim
Korotkowa
tony możliwe do wysłuchania stetoskopem podczas mierzenia ciśnienia na tętnicy ramiennej
Gustilo Andersona
skala do oceny złamań otwartych
Klatskina
nowotwór dróg żółciowych umiejscowiony w miejscu podziału przewodu wątrobowego
Billroth
wytworzenie gastroduodenostomii
Rydygiera
operacja wytworzenia gastrojejunostomii
Hellera
miotomia dolnego odcinka przełyku
Mallampatiego
skala do oceny trudności intubacji
Apfel
skala do oceny ryzyna wystąpienia PONV