Level 3 Level 5
Level 4

H8 - deel 4 van 7 - Cluster B Persoonlijkheidssto


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dat ze vaak dramatisch of impulsief gedrag vertonen. Ze letten vaak niet op de veiligheid van zichzelf of anderen.
Mensen met stoornissen uit cluster B (-> dramatic-emotional persoonlijkheidsstoornissen) hebben met elkaar gemeen
instabiliteit van stemming, van zelfbeeld en van interpersoonlijke relaties.
De kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis zijn
ineens zeer onzeker worden, of angstig. Mensen met borderline kunnen het ene moment idolaat van iemand zijn en het andere moment dezelfde persoon haten. Deze mensen zijn bijna altijd paranoïde om verlaten te worden en als ze verlaten worden reageren ze daar extreem op.
Iemand (-> met borderline persoonlijkheidsstoornis) kan bijvoorbeeld
een leegheid die ze willen opvullen met het dichtbij houden van nieuwe bekenden. Ze ‘plakken’ zich vast aan mensen.
Vaak beschrijven mensen (-> met borderline persoonlijkheidsstoornis)
bij vrouwen dan bij mannen.
Deze stoornis (-> borderline persoonlijkheidsstoornis) komt vaker voor
dat veel mensen met borderline veel overeenkomsten in symptomen vertonen met andere persoonlijkheidsstoornissen.
Borderline persoonlijkheidsstoornis is een zeer complexe stoornis. Een resultaat daarvan is
zoals depressie of angststoornis.
Mensen met borderline hebben over het algemeen ook een diagnose
doet een zelfmoordpoging, 10% slaagt hierin. Het risico op zelfmoord is het grootste in de eerste twee jaar nadat de diagnose gesteld is.
75% van de mensen met borderline
voor borderline.
Het is niet duidelijk of er een genetische achtergrond is
zijn meestal impulsief en hebben lage serotoninegehaltes.
Mensen met borderline
hebben in moeilijke situaties hulp nodig van anderen, maar durven die hulp vaak niet te vragen. In lastige situaties hebben ze vaak meer stress dan andere mensen.
Er wordt gedacht dat bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis sprake is van een fout in de emotieregulatie. Dit zou dan een fysiologische fout zijn. Daardoor krijgen mensen extreme emoties, die zorgen voor impulsieve gedragingen. Deze emoties worden vaak door anderen bekritiseerd, maar dat helpt de regulering niet. Het probleem wordt hierdoor vaak juist erger. Mensen met deze stoornis
een onderontwikkeld beeld van zichzelf en van anderen hebben. Als ouders afhankelijkheid van het kind eisen, wordt een kind zeer ontvankelijk voor wat anderen over hem denken en zal het geen goed zelfbeeld ontwikkelen.
Psychoanalytici denken dat mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis
verwerpen ze zichzelf door aan zelfbeschadiging te doen.
Als deze mensen (-> met borderline persoonlijkheidsstoornis) denken dat ze door anderen verworpen worden,
om mensen als heel erg goed of heel erg slecht te zien, dus in extremen. Dit wordt splitting genoemd.
Mensen met borderline hebben de neiging
krijgen een mogelijke, stressvolle situatie voorgelegd en leren daar een oplossing voor te vinden. Dit zorgt dat zij minder impulsief worden in zo’n stressvolle situatie, omdat ze weten wat ze kunnen doen. De therapie lijkt effectief te zijn
Er is een therapie ontwikkeld, de dialectical behavior therapy, waarbij gebruik gemaakt wordt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en van interpersoonlijke en psychodynamische technieken. De focus ligt op het helpen ontwikkelen van een meer realistisch en positief zelfbeeld en vaardigheden om problemen op te lossen en emoties te reguleren en zwart-wit denken te corrigeren. Mensen (-> met borderline persoonlijkheidsstoornis)
ligt aan de manier waarop ze opgevoed zijn. Voorbeelden van deze therapie zijn transference-focused therapy en metalization-based treatment.
Bij psychodynamische behandelingen gaat het erom de patiënten te doen inzien dat hun stoornis (-> borderline persoonlijkheidsstoornis)
een beter zelfbeeld te geven. Deze therapieën proberen ook om splitting te elimineren.
ognitieve therapieën focussen erop hun cliënten (-> met borderline persoonlijkheidsstoornis)
om de angst en depressieve symptomen te verminderen. Bij mensen die psychotisch zijn, worden ook anti-psychotische drugs gebruikt. Daarvan zijn de resultaten twijfelachtig te noemen.
Medicijnen (-> voor borderline persoonlijkheidsstoornis) richten zich erop
vooral in het centrum van de aandacht staan. Dat doen ze door bijvoorbeeld zeer dramatisch of verleidelijk te zijn. Ook laten ze graag de positieve kwaliteiten van hun lichaam zien.
De kenmerken van de histrionische persoonlijkheidsstoornis lijken op die van borderline, alleen willen mensen met deze stoornis (-> histrionische persoonlijkheidsstoornis)
iemand voor met een andere psychische stoornis.
Vaak komt in de familie van deze mensen (-> met histrionische persoonlijkheidsstoornis)
komt het meest bij vrouwen voor die geen partner meer hebben.
De diagnose (-> histrionische persoonlijkheidsstoornis)
overdrijven problemen heel erg, ze hebben dan ook gemiddeld genomen meer doktersbezoeken per jaar dan een gemiddelde andere persoon.
Mensen met deze stoornissen (-> histrionische persoonlijkheidsstoornis)
is het meestal niet voor hun stoornis, maar voor angst of depressie.
Als ze (-> mensen met histrionische persoonlijkheidsstoornis) psychische hulp zoeken,
Psychoanalytici geven inzicht in de problemen en cognitieve psychologen proberen de aannames van de patiënten te veranderen. Er wordt hen aangeleerd om op een sociaal gewenste manier hun emoties te uiten.
(Bij mensen met histrionische persoonlijkheidsstoornis)
naar anderen voor bevestiging, terwijl narcisten alleen naar zichzelf kijken. Ze zien afhankelijkheid als iets slechts en gevaarlijks en zien zichzelf als groots en machtig.
De narcistische persoonlijkheidsstoornis lijkt veel op histrionische persoonlijkheidsstoornis, alleen kijken mensen met de laatste stoornis (-> histrionische persoonlijkheidsstoornis)
vaak heel succesvol worden. Als de stoornis echter zeer ernstig is, kunnen ze problemen krijgen, omdat ze verkeerde keuzes maken.
In de Westerse maatschappij kunnen deze mensen (-> met narcistische persoonlijkheidsstoornis)
gedragen zich op een dramatische manier, zoeken naar aandacht van anderen en laten weinig emoties zien. Ze zien anderen als zwak en zichzelf als belangrijk. Ze denken dat ze zelf beter zijn dan de rest van de wereld.
Mensen met deze stoornis (-> narcistische persoonlijkheidsstoornis)
dingen van mensen die anderen niet kunnen waarmaken. Zelf negeren ze wensen van anderen.
In relaties verwachten ze (-> mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis)
dat narcisme een fase was waar elk kind doorheen moet.
Vaak zijn deze mensen (-> met narcistische persoonlijkheidsstoornis) arrogant en willen ze macht. Sigmund Freud dacht
zijn blijven steken in die fase. Dat kan zijn doordat ze de fase te fijn, of te vervelend vonden.
Het probleem bij narcistische persoonlijkheden is volgens hem (-> Freud) dat ze (-> kinderen)
dat narcisme voortkomt uit eenzaamheid, doordat men verstoten is.
Andere theoretici (-> anderen dan Freud?) zeiden
dat ouders van narcistische mensen het kind te hoog inschatten. Het kind kan niet aan de verwachtingen voldoen, maar blijft zich toch superieur voelen aan anderen.
Aanhangers van de social learning theorie denken
zoeken over het algemeen geen hulp. Als ze hulp zoeken is dat meestal voor een andere stoornis.
Mensen met deze stoornissen (-> narcistische persoonlijkheidsstoornis)
zijn zeer moeilijk te behandelen, omdat ze de kritiek die ze te verwerken krijgen moeilijk kunnen verduren.
Deze mensen (-> met narcistische persoonlijkheidsstoornis)
een realistisch beeld vormen van wat ze daadwerkelijk kunnen. Ook leren ze om gevoeliger met anderen om te gaan.
Cognitieve therapie laat ze (-> mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis)