Level 2 Level 4
Level 3

H8 - deel 3 van 7 - Cluster A Persoonlijkheidssto


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gedragen zich op een manier die sterk aan schizofrenie doet denken.
Mensen met een odd-eccentric persoonlijkheidsstoornis (uit cluster A)
een verzwakte versie is van schizofrenie, of dat mensen met deze stoornis een zeer grote kans hebben om schizofrenie te ontwikkelen.
Veel wetenschappers denken dan ook dat deze stoornis (-> odd-eccentric persoonlijkheidsstoornis)
eerder onder schizofrenie zou moeten vallen dan onder de persoonlijkheidsstoornissen, juist omdat het een milde versie van schizofrenie lijkt te zijn.
Sommige wetenschappers vinden dat deze stoornis (-> odd-eccentric persoonlijkheidsstoornis)
zijn zeer argwanend tegenover anderen. Het belangrijkste kenmerk van deze stoornis is een doordringend en ongerechtvaardigd wantrouwen van anderen. Ze geloven dat andere mensen hen willen uitbuiten en maken zich continu zorgen over de loyaliteit en betrouwbaarheid van anderen. Ze zijn zeer gevoelig voor bewijs dat hun opvattingen bevestigt, maar negeren het bewijs dat tegen hun opvattingen in gaat.
Mensen met paranoïde persoonlijkheidsstoornis
trekken zich terug om zichzelf te beschermen, maar anderen worden juist heel agressief naar de buitenwereld toe.
Sommige paranoïde mensen (-> mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis)
Tussen de 0,7 en 5,1 procent.
Hoeveel procent van de mensen krijgt in zijn leven de diagnose paranoïde persoonlijkheidsstoornis?
bij mensen met een familielid met schizofrenie.
Onderzoeken laten zien dat deze stoornis (-> paranoïde persoonlijkheidsstoornis) vaker voorkomt
ongeveer 50 procent is.
Uit tweelingstudies blijkt dat de genetische bijdrage bij deze stoornis (-> paranoïde persoonlijkheidsstoornis)
uit het idee dat andere mensen vijandig zijn, wat in combinatie voorkomt met een zwak zelfvertrouwen.
Cognitieve psychologen denken dat deze stoornis (-> paranoïde persoonlijkheidsstoornis) voortkomt
wanneer ze in een crisis zitten. Ook zoeken ze hulp voor symptomen van depressie of angst. Het komt bijna niet voor dat mensen hulp inroepen vanwege de paranoia zelf.
Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis komen vaak alleen bij de therapeut
de angst en vijandigheid van de patiënt te verminderen.
In therapie proberen cognitieve psychologen
Hij kan een patiënt nooit direct wijzen op het feit dat deze paranoïde is, dat moet de therapeut doen door middel van vragen. Op deze manier laat hij de patiënt zelf inzien dat deze dingen op een bepaalde, negatieve manier interpreteert.
Psychoanalytici proberen de patiënt (-> met paranoïde persoonlijkheidsstoornis) inzicht te geven in hun toestand, maar dat moet op een zeer voorzichtige manier gebeuren. De therapeut moet kalm, respectvol zijn en alles op eenvoudige wijze uitleggen, om het vertrouwen van een patiënt te winnen.
het gevoel krijgen dat zij wel degelijk zelf dingen kunnen doen in moeilijke situaties. Ook leren ze de angst voor anderen verminderen.
Cognitieve therapie focust zich erop dat deze mensen (-> met paranoïde persoonlijkheidsstoornis)
hebben geen enkele wens om relaties aan te gaan met andere mensen. Ze zien deze relaties als nutteloos, en uiten geen enkele vorm van emotie als ze met iemand anders praten.
Mensen met schizoïde persoonlijkheidsstoornis
afzijdig, teruggetrokken, sloom, ongeïnteresseerd en humorloos.
Andere mensen zien iemand met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis als
functioneren in de maatschappij, op plekken waar weinig sociale interactie nodig is.
Schizoïde personen (-> mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis) kunnen over het algemeen
komt vooral bij mannen voor.
Deze vrij zeldzame stoornis (-> schizoïde persoonlijkheidsstoornis)
dat sommige persoonlijkheidstrekken die verantwoordelijk zijn voor schizoïde persoonlijkheidsstoornis erfelijk zijn.
Tweelingenonderzoeken suggereren
mensen die geen emoties kunnen tonen. Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in het leven en andere mensen.
Cognitieve psychologen beschrijven schizoïde personen als
om de patiënten meer emoties te laten voelen en om hen sociale vaardigheden bij te brengen. Soms wordt er ook groepstherapie gegeven.
Behandelingen voor schizoïde personen bestaan eruit
hebben dezelfde symptomen, met het verschil dat mensen met schizo-typische persoonlijkheidsstoornis ook last hebben van vreemde denkwijzen.
Schizo-typische persoonlijkheidsstoornis lijkt behoorlijk veel op schizoïde persoonlijkheid (-> schizoïde persoonlijkheidsstoornis). Deze stoornissen
op de symptomen van schizofrenie, maar dan zijn ze wat minder ernstig.
De symptomen van een schizo-typische persoonlijkheidsstoornis lijken erg
1. Paranoia of achterdochtigheid; 2. Ideeën van referentie; 3. Vreemde overtuigingen en magisch denken; 4. Illusies.
Er zijn vier categorieën voor de karakteristieken van deze persoonlijkheidsstoornis (-> schizo-typische persoonlijkheidsstoornis):
ze zien anderen als bedrieglijk en vijandig.
(Bij mensen met schizo-typische persoonlijheidsstoornis ->) Paranoia of achterdochtigheid:
ze geloven dat willekeurige gebeurtenissen aan hen gerelateerd zijn.
(Bij mensen met schizo-typische persoonlijheidsstoornis ->) Ideeën van referentie:
ze kunnen bijvoorbeeld geloven dat anderen hun gedachten kunnen lezen.
(Bij mensen met schizo-typische persoonlijheidsstoornis ->) Vreemde overtuigingen en magisch denken:
een soort hallucinaties.
(Bij mensen met schizo-typische persoonlijheidsstoornis ->) Illusies:
springen vaak van de hak op de tak, en spreken veel te uitgebreid.
Mensen met deze stoornis (-> schizo-typische persoonlijkheidsstoornis)
sociaal ongewenste emoties tonen of zelfs helemaal geen emotionele reactie hebben.
Als anderen iets zeggen, kunnen ze (-> mensen met schizo-typische persoonlijkheidsstoornis)
is vaak vreemd.
Het gedrag van deze mensen (-> met schizo-typische persoonlijkheidsstoornis)
een kleiner werkgeheugen hebben. Hierdoor kunnen zij minder goed hun aandacht houden op cognitieve taken en hebben ze een minder goed geheugen.
Neuropsychologisch is aangetoond dat mensen met deze stoornis (-> schizo-typische persoonlijkheidsstoornis)
dezelfde afwijkingen in aandacht vertonen.
De biologische achtergrond is in grote lijnen hetzelfde als bij mensen met schizofrenie. Een andere overeenkomst met schizofrenie is dat schizo-typische mensen
met dezelfde medicijnen als schizofrenie.
Schizo-typische persoonlijkheidsstoornis wordt vaak behandeld
wordt er soms psychotherapie toegepast. Daarbij gaat het erom dat mensen goede sociale vaardigheden krijgen.
Als therapeutische behandeling (-> bij schizo-typische persoonlijkheidsstoornis)
aan het zoeken van informatie die bepaalde denkwijzen van een cliënt tegengaat. Op deze manier kunnen gedachtes worden uitgedaagd.
Met cognitieve therapie wordt geprobeerd de denkwijze van schizo-typische mensen aan te passen. Hierbij wordt er voornamelijk aandacht besteed