Level 4 Level 6
Level 5

Từ vựng căn bản lớp 12 (5)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
movement
sự chuyển động
tap
express
biểu lộ; nhanh, tốc hành
slump
đỗ xuống; giai đoạn suy thoái(kinh tế)
carpet
tấm thảm
GCSE
Chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học
compulsory
bắt buộc
certificate
giấy chứng nhận
kindergarten
trường mẫu giáo
elementary school
trường cấp I bên Mĩ cho trẻ từ 6-12
OFSTED
Văn phòng chính phủ Anh chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tiêu chuẩn ở các trường học
term
học kỳ
middle age
trung niên
parallel
song song
state
nhà nước
independent
độc lập
fee
học phí
government
chính phủ
subject
môn học