Level 28 Level 30
Level 29

Thành ngữ hay gặp level 2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
head over heels
từ đầu đến gót chân---> hoàn toàn
lose one's head
mất cái đầu ---> hoảng hốt vờ lờ
make head or tail of sth
hiểu được
at heart
cơ bản, thực chất
break sb's heart
làm đau lòng ai, làm tan nát trái tim ai
have a heart of gold
có trái tim bằng vàng---> rộng lượng
lose heart
nản lòng
one's heart in one's mouth
rất hồi hộp, lo lắng
take heart
trở nên tự tin trở lại
take care
bảo trọng
pull sb's leg
lừa ai cho vui
hold one's tongue
im lặng, không nói lời nào
blood is thicker than water
một giọt máu đào hơn ao nước lã
a slip of the tongue
lỡ lời
as cool as a cucumber
mát mẻ như trái dưa chuột---> rất bình tỉnh
as gentle as a lamb
lịch sự như cái đèn ngủ---> hiền như bụt
cut out for sth
có khả năng hoặc phẩm chất để làm việc gì
by leaps and bounds
tiến bộ rất nhanh chóng
make ends meet
làm vừa đủ ăn, trang trải cuộc sống
lose one's temper
nổi giận, nổi điên