Level 26 Level 28
Level 27

Vocab level 14


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
haunted
bị ma ám
surveyor
giám định viên
reckon
cho là, nghĩ là, tính
plunge
lao xuống
incident
sư cố, việc xảy ra bất ngờ
miraculously
một cách kì diệu, phi thường
curiosity
tính hiếu kì, tò mò
spacious
rộng rãi
approximately
xấp xỉ, khoảng chừng
cerebrum
đại não
cerebellum
tiểu não
cortex
vỏ, vỏ não
bumpy
gập ghềnh, nhấp nhô
nerve cell
tế bào thần kinh
decode
giải mã
skull
đầu lâu, sọ
skeleton
bộ xương, người gầy da bộc xương
transition
sự chuyển tiếp, thay đổi
payment
tiền công
veracity
tính chính xác, thành thật