Level 24 Level 26
Level 25

Vocab level 12


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ingredient
thành phần
hen
gà mái
cite
dẫn, trích dẫn
determinant
yếu tố quyết định
intake
lượng (thức ăn, đồ uống) lấy vào cơ thể
dietary
chế độ ăn uống
brainchild
sản phẩm trí tuệ
encyclopedia
bách khoa toàn thư
article
bài báo
ordinary
bình thường
radical
gốc, cơ bản
proceed
tiếp tục, tiến lên
modest
khiêm tốn
stimulate
khuấy động, kích thích
hurdle
rào cản, trở ngại
skeptical
hoài nghi
frustrated
nản lòng, thất vọng
entrepreneur
nhà kinh doanh
discrimination
sự phân biệt
demand
yêu cầu, nhu cầu