Level 13 Level 15
Level 14

Vocab level 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
automobile
xe ô tô
carriage
xe ngựa
assembly line
dây chuyền lắp ráp
streamline
tổ chức hợp lý(tiết kiệm chi phí)
multitude
đám đông
race discrimination
sự phân biệt chủng tộc
steering wheel
tay lái
industry
nền công nghiệp
industrialization
Công nghiệp Hóa
distinction
sự khác biệt, nét độc đáo
internal-combustion engine
động cơ đốt trong
pioneer
người đi tiên phong
merchandise
buôn bán
means
phương tiện, biện pháp
transportation
sự vận tải
steam
hơi nước
gasoline
dầu hỏa
naphtha
dầu mỏ
cumbersome
cồng kềnh
revolutionize
cách mạng hóa