Level 6
Level 7

Other - inne


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be in favour of sth
być za czymś
be opposed to sth
być przeciwko czemuś
consider
rozważać
cut off
odciąć
disapprove of sth
nie pochwalać czegoś
express sb's support for
wyrazić czyjeś poparcie dla
express sb's disapproval of sth
wyrazić brak poparcia dla czegoś
get
kupić
get on your bike
wsiąść na rower
get out of
wyjść z
insist on doing sth
upierać się przy robieniu czegoś
lack of sth
brak czegoś
mosquito net
moskitiera
penknife
scyzoryk
risk
ryzyko
rope
lina
safety
bezpieczeństwo
survivor
osoba ocalała z katastrofy
he trapped his arm under a rock
ręka uwięzła mu pod głazem