Level 3 Level 5
Level 4

Treatment - leczenie


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
breathe in and out
zrobić wdech i wydech
cure
lekarstwo, wyleczyć
diagnose
zdiagnozować
diagnosis
diagnoza
do a blood test
zrobić badanie krwi
examine
zbadać
eye drops
krople do oczu
first aid
pierwsza pomoc
get better
poczuć się lepiej
give sb an injection
zrobić komuś zastrzyk
get on a diet
przejść na dietę
herbal medicine
lekarstwo ziołowe
inject
wstrzyknąć
make an appointment
zarezerwować wizytę
open wide
otworzyć szeroko usta
operation
operacja
patient
pacjent
prescribe
przepisać
prescription
recepta
prevent
zapobiegać
prevention
zapobieganie
put ice on sth
przyłożyć na coś lód
put a plaster on sth
zakleić coś plastrem
recover from a disease
wyzdrowieć, wyjść z choroby
recovery
powrót do zdrowia
rescue team
ekipa ratunkowa
save lives
ratować życie
see a doctor
pójść do lekarza
stop the blood flowing
zatrzymać krwawienie
take antihistamine tablets
brać tabletki przeciwhistaminowe
take sb's temperature
zmierzyć komuś temperaturę
treat
leczyć