Level 2 Level 4
Level 3

Illnesses and symptoms - choroby i objawy


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
asthma
astma
be sick with
być chorym na
catch a disease
zarazić się chorobą
condition
stan
contagious
zakaźny
cough
kaszel
deadly
śmiertelny
develop/get symptoms
mieć objawy
fall/get ill with sth
zachorować na coś
feel dizzy
mieć zawroty głowy
feel sick
mieć nudności
fever
gorączka
flu
grypa
get malaria
zachorować na malarię
get worse
pogorszyć się
have a pain in your neck
skarżyć się na ból pleców
have a temperature
mieć podwyższoną temperaturę
have no appetite
nie mieć apetytu
hay fever
katar sienny
headache
ból głowy
heart attack
zawał serca
hurt
boleć
indigestion
niestrawność
infection
infekcja
kill
zabić
lose your voice
stracić głos
nosebleed
krwotok z nosa
rash
wysypka
runny nose
katar
seriously ill
poważnie chory
sickness
choroba
have a sore throat
mieć ból gardła
stomachache
ból brzucha
virus
wirus
vomit
wymiotować
vomiting
wymioty
weight problems
problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała