Level 2
Level 1

Généralités


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
la société
de maatschappij, het bedrijf
diriger
leiden
la gestion
het beleid, het beheer
désigner
aanwijzen
le licenciement
het ontslag
l'employé(e)
de werknemer
le congé
het verlof
l'employeur (m)
de werkgever
la main d'oeuvre
de arbeidskrachten