Level 3 Level 5
Level 4

Environmental issues - problemy środowiska natural


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
air pollution
zanieczyszczenie powietrza
air quality
jakość powietrza
climate change
zmiana klimatu
deforestation
wylesienie
endangered plants
zagrożone rośliny
endangered species
zagrożone gatunki
endangered wildlife
zagrożone dziwie zwierzęta i rośliny
environment
środowisko
global warming
globalne ocieplenie
illegal logging
nielegalna wycinka drzew
low-energy light bulb
żarówka energooszczędna
melt
roztopić
on a global scale
na skalę światową
organic
ekologiczny, organiczny
produce crops
uzyskać plony
public transport
transport publiczny
recreate
odtworzyć
recycle
przetwarzać, ponownie wykorzystywać
recycle bin
pojemnik do segregacji odpadów
renewable energy
energia odnawialna
save energy/electricity
oszczędzać energię
solar panel
panel słoneczny