Level 1
Level 2

‘Ōlelo Pōkole


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pehea ka i'a?
How's the fish?
'Ono ka i'a.
The fish is delicious.
He aha?
What? (a what?)
He aha ka waiho'olu'u o kou noho?
What color is your chair?
'Ula'ula ko'u noho.
My chair is red.
kēlā noho 'ula'ula
that red chair
he hale hou
a new house
ka hale nani
the pretty house
E hana hou!
Do it again!
Hana au me Nani.
I work with Nani.
'A'ole au hana me Nani.
I don't work with Nani.
'A'ole hana 'o Keoki me Nani.
Keoki doesn't work with Nani.
'A'ole hana ko'u hoaaloha me Nani.
My friend doesn't work with Nani.
Nani kēia mea li'ili'i.
This small one is pretty.
Uē ka lani; ola ka honua.
The sky cries; the earth lives.
i kēia lā
today (on this day)
i kēia manawa
now (at this time)
ma kekahi hale
at one of the houses
E 'ai 'oe.
You should eat. / Eat!
E kū 'oe i luna.
Stand up.
E kuhikuhi 'oe i ka pua.
Point to the flower.
E kuhikuhi 'oe iā Kapua.
Point to Kapua (a person)
Aia 'oe ma 'ane'i.
You are here.
E noho 'oe ma 'ane'i!
You stay right here.