Level 6 Level 8
Level 7

Other public places


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
act
diễn
applaud
cổ vũ (bao gồm cả reo hò và vỗ tay)
audience
khán giả
auditorium
hội trường
award
giải thưởng
balloon
bóng bay
banquet hall
phòng tiệc
clap
vỗ (tay)
costume
phục trang biểu diễn
crowd
đám đông
dress code
trang phục yêu cầu
exhibit
triển lãm
exit
lối thoát
fare
giá (vé)
film
bộ phim
go on
tiếp tục
museum
bảo tàng
occupy
chiếm chỗ
participant
người tham gia
put the poster
dán poster
remain empty
duy trì trạng thái trống
spectator
khán thính giả
square
quảng trường
take one's seat
nhận chỗ
theater
rạp hát
trade show
hội chợ thương mại