Level 3 Level 5
Level 4

Work Site


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
architect
Kiến trúc sư
blueprint
bản thiết kế chi tiết
carpenter
thợ mộc
demolish
phá hủy
durable
bền vững
expand
mở rộng
frame
khung
hammer
cái búa
hard hat
mũ bảo hộ lao động
heavy machinery
máy công suất lớn
housing development
phát triển nhà ở
layout
bố trí, bố cục
ledge
gờ, rìa (tường, cửa)
load
chất lên
log
khúc gỗ
lumber
gỗ xẻ
multistory
cao tầng
nail
đinh
panel
bảng panen
plan
kế hoạch
power supply
bộ cấp nguồn
put up
dựng lên
rebuild
xây lại
redo
làm lại
refurnish
lên lại nội thất
reinforcement
gia cường, gia cố
remodel
tu sửa, tổ chức lại
removal
di dời
restore
khôi phục
saw
cưa gỗ
scaffolding
giàn giáo
shovel
xẻng
shut off
đóng máy
site supervisor
giám sát công trường
space allocation
phân bố không gian
steel
thép
structure
cấu trúc
synthetic material
nguyên liệu tổng hợp
take down
tháo gỡ
tear down
làm đứt
tread
vỏ cao su
tunnel
đường hầm
undergo renovation
tiến hành cải tạo nâng cấp
walkway
lối dành cho người đi bộ
wheelbarrow
xe cút kít
wing
chái nhà
wire
đường dây