Level 4 Level 6
Level 5

81 - 100


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
整理
điều chỉnh, sắp xếp, thu dọn
真正
chân chính
chính xác, thật
đang, nhé
这儿
ở đây, phía này
đây, này
照相机
máy chụp ảnh
照片
tấm ảnh
照顾
trông nom, chăm sóc
tìm kiếm
着急
lo lắng, sốt suột
招聘
tuyển dụng
丈夫
chồng
lớn lên, phát triển
trang, tờ, bức... (CL)
đứng, trạm
hẹp, chật
增长
tăng trưởng
增加
tăng thêm, tăng lên
怎么
sao, thế nào