Level 3 Level 5
Level 4

61 - 80


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
只要
chỉ cần
只好
đành phải
chỉ
chỉ ra, ngón tay
职业
nghề nghiệp
植物
thực vật
直接
trực tiếp
值得
xứng đáng
知识
kiến thức, hiểu biết
知道
biết, hiểu rõ
支持
ủng hộ
con (CL)
của, tới, cái đó, người đó
证明
chứng minh
正在
hiện tại, đang
正式
chính thức
正确
chính xác
正好
vừa hay
正常
bình thường
整齐
gọn gàng, ngăn nắp