Level 1 Level 3
Level 2

21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
总是
luôn luôn, lúc nào cũng
总结
tổng kết
自行车
xe đạp
自然
tự nhiên, thiên nhiên
自己
tự mình, bản thân
字典
tự điển
chữ
仔细
tỉ mỉ, cẩn thận
桌子
bàn
准时
đúng giờ
准确
chuẩn xác
准备
chuẩn bị, dự trù, dự bị
va chạm, đụng; tình cờ
kiếm lời; lừa bịp
专业
chuyên ngành
专门
chuyên môn
注意
chú ý
著名
nổi tiếng
祝贺
chúc mừng
chúc