Level 16 Level 18
Level 17

321 - 340


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
đùi, chân
推迟
hoãn lại, chậm lại, lùi lại
đùn đẩy, mở rộng, suy ra
图书馆
thư viện
突然
đột nhiên, chợt
头发
tóc
同意
đồng ý
同学
bạn học
同事
đồng nghiệp
同情
đồng tình
通知
thông báo, cho biết
通过
thông qua
rất, đỉnh
停止
đình chỉ, dừng lại
nghe
跳舞
múa, khiêu vũ
条件
điều kiện
cành, mảnh, sợi, con (CL)
填空
điền vào chỗ trống
天气
thời tiết