Level 13 Level 15
Level 14

261 - 280


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
相同
tương đồng, giống nhau
相反
tương phản, trái ngược nhau
香蕉
chuối hương, chuối tiêu
hương, thơm
限制
hạn chế
羡慕
nể phục, ngưỡng mộ, ghen tị
现在
hiện tại, bây giờ, đang
现代
hiện đại, thời nay
mặn
先生
tiên sinh, ngài
đầu tiên, trước tiên
下午
buổi chiều
下雨
mưa
dưới, trước, sau, thấp
mùa hè
喜欢
thích
洗澡
tắm rửa
洗衣机
máy giặt
洗手间
phòng vệ sinh
rửa, tẩy, giặt