Level 9 Level 11
Level 10

181 - 200


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
医院
bệnh viện
医生
bác sĩ
衣服
áo quần, trang phục
số 1
叶子
chiếc lá
trang, tờ
也许
có lẽ, e rằng
cũng
爷爷
ông
钥匙
chìa khóa
thuốc
cần, sắp, muốn, phải
要求
yêu cầu
邀请
mời
样子
hình dáng, kiểu dáng, mẫu, vẻ
养成
nuôi dưỡng thành
羊肉
thịt dê
阳光
ánh sáng mặt trời
眼镜
mắt kính
演员
diễn viên