Level 1 Level 3
Level 2

On powiedział, że...


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a store
magazyn; sklep
industry
przemysł
fashion
moda
service
służba; usługi
credit
kredyt
to rise
wzrastać; wznosić się
to shake
potrząsać; trząść się
to nod
pokiwać; przytaknąć
to enter
wchodzić do; brać udział w
to be out of ...
nie mieć ...; zabraknąć ...
to protect
chronić
to accept
przyjąć; zaakceptować
to seek
poszukiwać
to state
oświadczać; ogłaszać
to note
zauważyć; zanotować
to indicate
wskazywać; pokazywać
to claim
twierdzić; utrzymywać
to mention
wspomnieć; nadmienić
at noon
w południe
at midnight
o północy
I told you I was out of credit on my phone
mówiłem ci, że skończyła mi się kasa w telefonie
they claim they were only protecting the children
oni twierdzą, że tylko chronili dzieci
the king and queen stated that they were going to be parents
król i królowa ogłosili, że zostaną rodzicami
he noted that the electronics store was closed at noon
on zauważył, że sklep z elektroniką jest zamknięty w południe
the evidence indicates that you're guilty
dowody wskazują na to, że jesteś winny