Level 8
Level 9

Other - inne


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cover
pokrywać
get insured
ubezpieczyć się
read the small print
czytać drobny druk
insurance
ubezpieczenie
avoid
unikać
be reasonable with money
rozsądnie gospodarować pieniędzmi
do a favour
wyświadczyć przysługę
insist on
nalegać na
be keen on sth
lubić coś
keep an eye on
mieć kogoś/coś na oku
on your own
samodzielnie
totally independent
całkowicie niezależny
aim
cel
common practice
powszechna praktyka
be sick and tired
mieć serdecznie dosyć
cultural event
wydarzenie kulturalne
peace and quiet
spokój i cisza
pick and choose
przebierać w czymś