Level 8 Level 10
Level 9

Eu gosto disso!


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nomimono
bebida
okiniiri
favorito
angai
na verdade; inesperadamente
kare wa ko-hi- ga suki desu
ele gosta de café
kare wa sakana ga suki DEWA arimasen
ele não gosta de peixe
kanojo wa ocha mo ko-hi- mo suki DEWA arimasen
ela não gosta de chá ou café
tabemono ga arimasen
não há comida
su-pu wa ari masu ka?
há sopa?
sore wa nan desu ka?
o que é aquilo?
are wa watashi no okiniiri desu
esse é o meu favorito
ko-hi- wa watashino okiniiri no nomimono desu
café é a minha bebida favorita
angai suki desu
na verdade, eu gosto disso
kore wa oishii desu
isso está delicioso
mochiron, kare wa sarada ga suki desu
é claro que ele gosta de salada