Level 2 Level 4
Level 3

Konflikt


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'emozione
känslan (tillståndet, till exempel lycka)
il sentimento
känslan (som orsakas av något, till exempel skräck)
la sensazione
sensationen; känslan
avere la sensazione che ...
att ha en känsla av ...
l'errore
felet
commettere
att begå
commettere un errore
att göra fel
discutere
att gräla; att diskutera
perdonare
slåss
la fiducia
att förlåta
fidarsi di
att lita på
avere intenzione di ...
att ha för avsikt att; att vilja
urlare
att skrika
spaventare
att skrämma
turbare
att uppröra; att göra ledsen
ferire
att såra
ho commesso un errore
jag gjorde fel
l'hai ferito
du sårade honom
ovviamente ha commesso un errore
det är uppenbart att hon gjorde fel
non era sua intenzione
han gjorde det inte med flit
non aveva intenzione di ferirti
hon sårade honom inte med flit
penso di aver ferito i suoi sentimenti
jag tror jag sårade hans känslor
perdonami
förlåt mig
sono sicuro che tutto andrà bene
jag är säker på att allting kommer att bli bra