Level 1 Level 3
Level 2

2. Зникле скло


217 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
знИкле скло
исчезнувшее стекло
минУти
пройти
мАйже
почти
відтОді
с тех пор
наврЯд чи
вряд ли
охАйний
аккуратный
зійшлО сОнце
взошло солнце
вИсвітити
осветить
зловІсний
зловещий
наспрАвді
на самом деле
збІгло чАсу
утекло времени
бЕзліч
множество
чогОсь такОго
чего то такого
поцілУнок
поцелуй
обІйми
объятия
влАсне
собственно
протЕ
зато
залунАти
зазвучать
пронИзливий
пронзительный
мерщІй
скорей
горлАти
орать
звІдти
оттуда
долинАти
доноситься
брЯзкіт
лязг
горілИць
на спине
пригадАти
вспомнить
летЮчий
летающий
ворушИтися
шевелиться
подивИтися
посмотреть
пильнувАти
следить
застогнАти
застонать
гАркнути
рявкнуть
вповолЕньки
медленно
шукАти
искать
шкарпЕтки
носки
знайтИ
найти
натягнУти
натянуть
звИкнути
привыкнуть
комірчИна
каморка
схОди
лестница
дарУнок
подарок
товстунЕць
толстяк
рУхатися
двигаться
штурхАти
толкать
найдУжче
сильнее всего
рІдко кОли
редко когда
наздоганЯти
догонять
на дИво
на удивление
спрИтний
быстрый
як на свій вік
для своего возраста
миршАвий
тшедушный
мУсити
быть должным
окулЯри
очки
подОбатися
нравиться
чолО
лоб
найпЕрше
впервые
перевертАти
переворачивать
зачешИся
расчешись
грИмнути
крикнуть
зАмість
вместо
приблИзно
приблизительно
тИждень
неделя
смАжити
жарить
з“явИтися
появиться
коротЕсенька
коротенькая
вИкапане янголЯтко
вылитый ангелочек
прикАзувати
приговаривать
перУка
парик
яЄшня
яичница
порахувАти
посчитать
нахнЮпитися
повесить голову
торІк
в том году
пакУнок
упаковка
от-от
Вот-вот
наминАти
наминать, быстро есть
перекИнути
опрокинуть
небезпЕка
опасность
проказАти
произнести
гарАзд
ладно
замИслитися
задуматься
зрЕштою
в конце конов
повОлі
медленно
найблИжчий
ближайший
скуйОвдити
взлохматить
літАк
самолёт
дистанцІйне керування
дистанционное управление
папІр
бумага
нарУчний годИнник
наручные часы
розтривОжений
растревоженный
погАні новИни
плохие новости
простогнАти
простонать
нажАхано
испуганно
роззЯвити рОта
разинув рот
тьОнуло сЕрце
ёкнуло сердце
щорОку
каждый год
розважАльний парк
парк развлечений
недоумкувАта
глупая
лишАтися
оставаться
дах
крыша
примУшувати
принуждать
лЮто
зло, яростно
пІдступ
подлость
негАрно
некрасиво
з прИводу
по поводу
стрИмуватися
сдерживаться
збагнУти
понять
знІмки
снимки
запропонувАти
предложить
не мелИ дурнИць
не неси ерунды
нІби
как будто
бридкИй
противный
слимАк
слизняк
розумІти
понимать
відпочивАти
отдыхать
надІя
надежда
нарЕшті
наконец
цитрИна
лимон
гадАю
думаю
залИшИти
оставить
заскИглити
заскулить
заманУтися
заблагорассудиться
зіпсувАти
испортить
залементувАти
завопить
удАваний
пртворный
найкрАщий приятель
лучший друг
щурЯчий
крысиный
здебІльшого
по большей части
урвАти
прекратить
півгодИни
полчаса
подІти
девать
відвЕсти набік
отвести в сторону
попереджАти
предупреждать
впритУл
впритык
РіздвО
Рождество
пообіцЯти
пообещать
кОїтися
твориться
причЕтний
причастный
набридАти
надоедать
нІби не був там зрОду
как будто ни разу там не был
чіпАти
трогать
уявлЯти
представлять
глузувАти
насмехаться
неприЄмності
неприятности
вЕрхи
сверху
димАр
дымоход
стрибнУти
прыгнуть
мати звИчай
иметь привычку
нарікАти
сетовать
місцЕвий Уряд
местное правительство
ще дУжче
еще сильнее
усмІхнена
улыбчивая
льодЯник
лединец
посмОктуючи
посасывая
чУхати
чесать
потИлиця
затылок
розвАга
развлечение
передбАчити
предусмотреть
тривАти
длиться
плазунИ
пресмыкающиеся
тьмЯно
тускло
вздОвж
вдоль
брИля
глыба
рачкувАти
ползать, пятиться
різноманІтні
разнообразные
отрУйна кОбра
ядовитая кобра
товстЕзний
толстенный
здАтний
способный
мІцно
крепко
брунАтий
коричневый
лискУчий
блестящий
ворухнУтися
шевелиться
нехАй
пусть
помЕрти з нудьгИ
умереть от скуки
надавАти спОкій
осталять в покое
гІрше
хуже
відвІдувач
посетитель
принАймні
по крайней мере
намистИнки
бусинки
опинИтися
оказаться
прикипІти очИма
впиться глазами
хитнУти головОю
качнуть головой
стЕжити
следить
і отак завждИ
и так всегда
пЕвність
уверенность
до рЕчі
кстати
поцікАвитися
заинтересоваться
придивИтися
присмотреться
народИтися
родиться
чимдУж
изо всех сил
геть звІдси
вон отсюда
долІвка
пол
знИкнути
привыкнуть
довжелЕзна
длиннющая
власнорУч
собственноручно
белькотАти
лепетать
проминАючи
минуя
огОвтатися
оправитья
напустИтися
накинуться
плЯшка
бутылка
згОдом
впоследствии
крадькомА
украдкой
прослизнУти
проскользнуть
жалюгІдний
жалкий
відкОли
с тех пор
напрУжувати
напрягать
упродОвж
в течение
сліпУчий
ослепительный
спАлах
вспышка
пекУчий
жгучий
звІдки
откуда
Інколи
порой
сподівАтися
надеяться
капелЮх
шляпа
розлЮчено
остервенело
навіжЕний
сумасшедший
потИснути рУку
пожать руку
немОв
словно