Level 7 Level 9

33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
herze
Saçma söz (herze yemek: yersiz söz söylemek)
sürrealizm
Gerçeküstücülük
sübyancı
Ergenlik çağına girmemiş çocuklara karşı cinsel ilgi duyan kimse, pedofil
azledilmek
Görevden alınmak
bijuteri
Değerli veya değersiz takı, süs eşyası
tümör
Ur (ur: Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, bağa, tümör, neoplazma, Çingene ahtapotu, vejetasyon)
sancak
Bayrak, liva / Gemilerin sağ yanı / Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık
baldız
Erkeğe göre eşinin kız kardeşi "Eve işçi, aşçı tutmam, kaynana, baldız istemem. Bir Köroğlu bir Ayvaz." - M. Ş. Esendal
kaynata
Kocaya veya kadına göre birbirlerinin babası, kayınbaba, kayınpeder, babalık
görümce
Kadına göre kocasının kız kardeşi
damping
uluslararası bir pazarı elde etmek ya da bir malı elden çıkarmak amacıyla fiyatını büyük ölçüde düşürerek satma.
sendika
İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik
çomar
İri köpek, çoban köpeği 2. Terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse
tığ
Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş / Demirci ve tesviyecilerin delikleri büyütmek veya eşit duruma getirmek için kullandıkları takım
tığ gibi
zayıf, sağlam ve çevik (kimse)
zanlı
Sanık, şüpheli, maznun
sanık
Suçlu olduğu sanılarak mahkemeye sevk edilmiş kimse, maznun, zanlı
şal
Kadınların omuzlarını ve başlarını örtmek için kullandıkları geniş atkı / Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
taharet
Temizlik, temiz olma 2. Sidik ve dışkı yapıldıktan sonra suyla temizlenme 3. İslam dini inanışlarına uygun olarak yapılan temizlik
kurdeşen
Deride çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntü, ürtiker
hususi
Özel, özel olarak
tekabül
Karşılık olma, karşılama, yerini tutma
kilo
önüne getirildiği birimi binle çarpan önek; örneğin kilometre, kilogram gibi.
muhacir
Göçmen: "Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik." -Ö. Seyfettin. 2. Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden
güneş balçıkla sıvanmaz
"herkesin bildiği gerçek inkâr edilemez" anlamında kullanılan bir söz
şeyh
Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse 2. Tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse 3. Arap kabile ve aşireti başkanı
menkul
Bir yerden bir yere taşınabilen (mal) 2. Ağızdan ağıza geçerek gelmiş, söylenegelmiş 3. Taşınır (mal)
yozlaşmak
Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek 2. Dönüşmek "Giderek soğuk bir su serpintisine yozlaşan yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti." - A. İlhan
kulaç
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık "Hortum beş on kulaç ötemize yanaşmıştı." - Halikarnas Balıkçısı
ekspertiz
Bilirkişi tarafından yapılan inceleme (bkz: expert, expertise)
kamu
Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü 2. Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme 3. Hep, bütün "Biz kimseye kin tutmayız / Kamu âlem birdir bize" - Yunus Emre
kozmetik
Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü madde
şam şeytanı
her taşın altından çıkan, hinlikler peşinde koşan sevimli yaratık