Level 6 Level 8
Level 7

İNSAN ---


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
belde
İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer (belde-belediye benzer kelimeler)
geviş
Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi
cırmık
Tırnak izi
afrodizyak
Cinsel duyguları veya isteği uyaran veya artıran madde
pampa
Güney Amerika'daki bozkırlar
salamura
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su 2. Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek
gübre
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
aşık atmak
Yarış etmek, yarışmak 2. boy ölçüşmek
parkur
Binicilik, bisiklet, atletizm, yürüyüş vb. sporların yapıldığı özel yol 2. Gezi ve yürüyüş yapılan özel yol
hırdavat
Kilit, tel, çivi vb. metal eşya 2. Önemsiz, ufak tefek eşya, gereksiz eşya (bkz: hurda)
işporta
gezici satıcıların mallarını koydukları, tekerlekli tekerleksiz araç ya da sepet, büyük bohça vb. / açıkta, bu tür bir araç üzerinde sergilenerek yapılan mal satışı.
misil
Eş, benzer / Miktar / Defa, kez, kat
mili
bir ölçü biriminin önüne getirildiğinde bu birimi binle bölen önek.
eciş bücüş
çarpık çurpuk, eğri büğrü
totaliter
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
kolektivizm
Ortaklaşacılık / Kolektivizm, insanların doğası gereği birbirine bağımlı olduğuna vurgu yapan herhangi felsefi, politik, dini, ekonomik ya da sosyal görüştür. Bireyciliğin tam tersini temsil eder. Grup amaçlarının, bireysel amaçların üzerinde olduğuna; sosyal gruplar içindeki kaynaşma, dayanışma ruhu, aidiyet gibi kavramlara vurgu yapar. Kolektivistler genellikle toplum, halk, ulus veya ülke gibi kavramlara odaklanırlar.
aciz
Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük
dalkavuk
Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı 2. Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse
boca etmek
birden çevirip boşaltmak, dökmek (boca: Geminin rüzgâr almayan yanı, rüzgâraltı, orsa veya rüzgârüstü karşıtı)
caka
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka "Onların dördünde de bir kral havası, bir padişah cakası vardır." - H. Taner
tüfek
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silah
mahrem
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse) 2. Başkalarına söylenmeyen, gizli 3. Sırdaş (sıfat Arapça maḥrem)
falez
Yalı yar (yalı yar: Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar, falez)
mengene
Onarma, işleme, düzeltme vb. işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir tür alet 2. Pres
metelik
Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para 2. Çok az para "Köprüyü yelek cebimdeki son metelikle geçtim." - Y. Z. Ortaç (bkz: metalik)
fetiş
Put 2. Uğurlu sayılan şey 3. Tapınırcasına sevilen şey veya kimse 4. Saplantılı bir biçimde cinsel coşku uyandıran karşı cinse ait elbise, ayakkabı vb. eşya
kalas
Kalın biçilmiş uzun tahta 2. Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta 3. Kaba, anlayışsız kimse, kereste
fit
İngiliz birim sisteminde bir uzunluk ölçüsü birimidir. 30,48 cm uzunluktadır.
tertip
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama / Askere alınma dönemi
tomografi
Bir organ veya organizma kesitinin röntgenle filmini çekme yöntemi
rimel
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
sinir harbi
karşılıklı ters söz ve davranışlarla birbirini sinirlendirme.
muaşeret
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma