Level 3 Level 5
Level 4

SU ---


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opak
Donuk, mat (renk)
paşa çayı
Çok açık ve ılık çay
krater
Yanardağ ağzı
delege
elçi, murahhas "Avrupa'da toplanıp, konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir." - H. E. Adıvar
ortopedi
Kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu
faşizm
Demokratik düzenin yerine aşırı bir ulusçuluk ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti
alelade
Her zaman görülen, olağan "Bu namaz, alelade bir ibadet değildi." - R. E. Ünaydın 2. Bayağı "Bunu alelade bir muharrir değil, hayatı deşen realist bir romancı yazıyor." - N. Hikmet
hâlihazır
Şimdiki durum, bugünkü durum
zemberek
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay "Vecihe, fazla kurulmuş bir zemberek şiddetiyle boşandı." - R. N. Güntekin 2. Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği 3. tarih Hayvan sırtında taşınabilen küçük top 4. tarih Çelik veya pirinçten yapılmış ok
hendek
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur "Bir hendekten çıkıp öbürüne giriyor, bir çukurdan kurtulup bir başkasına dalıyordu." - O. V. Kanık
lala
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse "Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeye alıştı." - Y. K. Karaosmanoğlu 2. tarih Şehzadelerin özel eğitmenleri 3. ünlem Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz
refakat
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma "Nice yıllar devam eden bir refakatin hatırası bundan mı ibaretti?" - A. Ş. Hisar 2. (müzik) Eşlik etme
reşit
Ergin
kerata
Karısı tarafından aldatılan erkek 2. Ayakkabı çekeceği 3. Küçüklere sevgi ile söylenen bir sitem sözü "Kimden yana bu kerata?" - N. Cumalı
taahhüt
bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.
taksirat
Kusurlar, suçlar "İnsan gene kendi taksiratı yüzünden normal ömrünü yaşayamaz oldu." - B. Felek
bulvar
Şehir içinde ağaçlı, geniş cadde "İki tarafı ağaçlık bir geniş bulvardan geçiyor, mütemadiyen gidiyorduk." - R. H. Karay
metcezir
Gelgit
erişte
İnce ince kesilip kurutulan hamur 2. Deniz yosunu
reçine
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı "Ata Efendi, depoya yığılı kerestelerin reçine kokusundan hazzettiğini anladı." - N. Araz 2. kimya Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde
kenef
Tuvalet "Sabahleyin kalkınca ilk iş kenefe gitmek sonra el yüz yıkamaktır." 2. Pis, berbat
parodi
Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü (tiyatro)
göbek taşı
Hamamlarda, terlemek için üzerine uzanılan ve alttan ısıtılan geniş mermer seki "Maşatlığın ince bir yosun tabakasıyla örtülü mermerleri güneşle kızıyor, tatlı bir göbek taşı sıcaklığı alıyordu." - R. N. Güntekin
infilak
Güçlü bir biçimde patlama "Bazen en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infilaka sebep olur." - R. N. Güntekin
vesika
Belge "Evimize sokacağımız hizmetçinin belediye vesikasını sormamak bizde öteden beri âdet olmuştur." - N. Hikmet
züccaciye
Cam, porselen vb. maddelerden yapılmış eşya 2. Cam, porselen ile ilgili
salavat
Hz. Muhammed'e saygı bildirmek için okunan dua / Namazlar (salavat: Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed)
yemiş
Meyve "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım." - B. Felek 2. İncir
arzuhâl
Dilekçe
sela / sala
Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua "Su selası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi." - Y. K. Beyatlı
irsî
Kalıtımsal
künyesi gelmek
savaşta bir askerin ölüm haberi kendi evine bildirilmek (künye: Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt 2. Bu bilgilerden bazısının yazılı olduğu bilezik, kolye vb. metalden eşya / Soy sop ile ilgili kimlik bilgileri)
melankoli
Kara sevda, malihülya / Hüzün