Level 23
Level 24

Endless X


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mutemet
Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli 2. Kendisine inanılıp güvenilen kimse
külah
İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap / Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık / Oyun, hile
mecidiye
Osmanlı Devleti'nde 1840 yılında basılmış, 20 kuruş değerinde olan gümüş sikke
alaca
Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala / Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma
bora
genellikle arkasından yağmur getiren ya da yağmurla birlikte gelen sert ve çabuk geçen fırtına, sağanakla karışık sert fırtına.
boran
çok sert yel, şimşek ve gök gürültüsü, dolu ve sağanak halinde yağmurla ortaya çıkan hava olayı.
kevser
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal ırmak, havuz veya çeşme / Verimsiz, çorak toprak /1. Cennette bir havuzun adı. 2. Kur’an-ı Kerim’in bir suresi. 3. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık. 4. Cennette bulunduğuna inanılan bir ırmak.
rum
Rum, Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve Roma yurttaşı haklarına sahip olmuş halk veya kişidir.[1] Bu kimselerin çeşitli etnisiteye sahip bireylerden oluşan bir topluluk olmalarına karşın ilerleyen zamanda bu kimselerin konuştukları Latinceyi bırakarak Yunancayı benimsemeleri ve çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğu yerlerde yaşamaları nedeniyle daha sonradan bu kelime, Yunanistan dışında Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimseleri ifade etmede kullanılmıştır.[1] Rum kelimesi tarihsel kaynaklarda daha çok Doğu Romalı yani Yunanca konuşan Romalı, bir diğer ifadeyle Greko-Roman anlamında kullanılmıştır.
hezimet
yenilgi, bozgun
haznedar
Saray hazinesini bekleyen, yöneten kimse / Bir hazineyi bekleyen veya yöneten kimse
rumeli
rum toprağı anlamında yer ismi olarak kullanılır
merkep
Eşek
tulum
Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi. / Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda / Tüp / Şişman, tombul
mebus
Milletvekili
erkan
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler / Yol, yöntem
Siklon
Siklon, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtınadır. Siklonlar güney yarımkürede saat yönünde, kuzey yarımkürede aksi istikamette dönerler. Sapatik siklonlar ve ekstratropik siklonlar olmak üzere iki tür siklon vardır.
dönence
Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.
Tropik
Dönence (zamanı) / Dönenceye ait