Level 21 Level 23
Level 22

Endless VIII


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kondansatör
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç, meksefe
diferansiyel
Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı
us
Akıl (uslanmaz: akıllanmaz)
asal
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi
naif
Saf, deneyimsiz / Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı / Acemice yapılan
eşeyli üreme
İki bireyin bir araya gelmesini gerekli kılan ve gametlerin birbirleriyle döllenmesini sağlayan üreme biçimi / Canlı yaratıklarda gametlere dayanan ve gametlerle taşınan üreme ögelerinin tümü
budak
Ağacın dal olacak sürgünü / Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm
çivi yazısı
Eski Farsların, Medlerin ve Asurluların kullandığı yazı / Hititler ve Persler, yazılarını kilden tuğlalar üzerine ucu sivri bir çubukla yazarlardı. Onun için yazıları çok ince, çivi biçiminde çizgilere benzerdi. Bu nedenle kullandıkları yazıya "çivi yazısı" adı verilmiştir.
getto
yahudi mahallesi / Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü / Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorlanarak yerleştirildikleri ve her türlü gereksinimini başka yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle, Yahudi mahallesi
memnu
Yasak (sıfat)
sofya
Bilgelik
sadaka taşı
Genellikle cami vb. yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para vb.nin bırakıldığı özel yer
hangar
Uçak, araba, tarım aracı vb. nesneleri barındırmaya yarar kapalı yer, sundurma
Ruh-ül Kudüs
Kutsal Ruh, Hristiyanlıktaki teslis inancının üçüncü ayağı. Baba ve Oğul ile birlikte Tanrı'nın ruhu olduğuna inanılır. "Kutsal Ruh"un Arapçası Ruhu'l-Kudüs'tür.
rızık
Yiyecek, içecek şey, azık
cahiliye
Arap toplumunun İslam öncesi dönemine verilen ad
Mezopotamya
iki ırmak arasındaki bölge / Orta Doğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge.
kriptoloji
şifre bilimi
hiyeroglif
Antik döneme ait bir yazı sistemi / Resim yazı
dehliz
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit
diyagonal
Dikdörtgenin bir köşesiyle çarprazında bulunan köşesi arasında çizilen çizgi / Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş
meridyen
Boylam
mahıv
Yok etme, yok olma
şarlatan
Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse / Bilir geçinen kimse
naçiz
Değersiz, önemsiz (bkz: naçizane)
kavim
insan topluluğu, budun
sonda
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç (italyanca) / Vücudun içinde birikip dışarı atılamayan sıvıyı çekmek veya vücuda sıvı vermek için kullanılan araç
devinim
Zaman içinde durum değiştirme / hareket / Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü
veliaht
Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse 2. Herhangi bir göreve veya makama geleceği beklenilen kimse
dipçik
Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü
gerzek
Geri zekâlı
mesel
Örnek alınacak söz 2. Atasözü 3. Eğitici hikâye veya masal
kaporta
Otomobilde kaput veya ön kapak / Gemi içinin aydınlanması ve hava alması amacıyla güvertede açılmış bulunan camekânlı yer
refüj
Orta kaldırım
tiran
Acımasız, gaddar, despot / Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
resif
Su düzeyindeki sıra kayalar (jeoloji)
mercan
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum) 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde
mercan adası
Su yüzüne kadar çıkan yuvarlak mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol (resif = Su düzeyindeki sıra kayalar)
folk
Halk
fol
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
dizel
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
beşer
İnsanoğlu, insan
beşeri
insanla ilgili / Bedensel, bedenle ilgili
beşeri coğrafya
Beşeri coğrafya (insan coğrafyası), coğrafi çevrenin insan yaşamına etkisi ve insanın mekanda yaptığı değişiklikleri inceleyen bir coğrafya anabilim dalıdır
ikame
Yerine koyma, yerine kullanma
gurme
Yemekler ve içkiler konusunda uzmanlık ölçüsünde bilgisi ve gelişmiş beğenisi olan, ağzının tadını bilen kişi, yiyecek içecek uzmanı.
gastronomi
Yemeği iyi yeme merakı / Sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi
pranga
Ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir
filinta
Namlusu kısa, kurşun atan bir tür küçük tüfek 2. Güzel, yakışıklı
şehadet şerbetini içmek
şehit düşmek
gam
Tasa, kaygı, üzüntü
seyran
Gezme, gezinme
prehistorik
Tarih öncesine ilişkin veya bu dönemden kalma
hengâme
Patırtı, gürültü, kavga
anomali
Sapaklık, anormallik / Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu
sükse
Gösteriş, ilgi çekecek durum / Başarı
federe
Bir federasyona bağlı olan 2. Bir konfederasyonun üyesi
pragmatizm
Faydacılık (doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ve başarılarıyla değerlendirilen felsefe öğretisi.)
balistik
Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim 2. Mermi çekirdeği üzerindeki fiziksel değişimleri inceleyerek merminin çıktığı silahın tanımlanmasını sağlayan işlem
aranjman
Düzenleme
ihtilaf
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ittifak
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma 2. Oy birliği
algoritma
Orta Çağda ondalık sayı sistemine göre, son zamanlarda ise iyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanmasıyla bir sorunun giderilmesi veya sonuca en hızlı biçimde ulaşılması işlemi, Harezmi yolu
kaytan
Pamuk veya ipekten sicim / Yelkeni yarı kapatmak için kullanılan örgü halat
nebati
Bitki ile ilgili, bitkisel
vaha
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi
yâren
Arkadaş, yakın dost 2. Dostların oluşturduğu topluluk
alkali
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı
dalak
akyuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ 2. hayvan bilimi Omurgalı hayvanlarda lenf bezine benzeyen ve kan damarları çok olan bir organ 3. Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri 4. Bal peteği
ibrani
Eski Yahudilere verilen ad
ibranice
Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili
sinüs
Organların veya dokuların arasında bulunan boşluklar
sittin sene
60 sene
kumpanya
Genellikle yabancı sınai, ticari ortaklık / Tiyatro topluluğu
kumpir
Patates / Özel fırında pişirilen iri patatesin içine peynir, mısır, bezelye vb. malzeme konularak yapılan yiyecek
kumpas
Hile, düzen / Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede kullanılan ölçüm aleti / Dizicilerin harfleri satır durumuna getirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva
mozaik
Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi / Bu iş için kullanılan mermer parçaları / Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu
zoraki
İstemeyerek yapılan
otomasyon
işlerin otomatik olarak yapılması, özişler
düvel
Devletler
nitrojen
Azot
gayzer
Kaynaç (jeoloji), Volkan bölgelerinde, belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak
hipotez
Varsayım
düve
henüz doğurmamış genç inek, dişi dana.
amorf
Biçimsiz (fizik bilimi)
kabza
Silah, kılıç vb. şeylerde tutulacak yer, tutak, sap
antarktik
Güney Kutbu ile ilgili, Güney Kutbu yakınında olan
ankastre
Gömme / Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat)
özerk
Bir üst organa bağlı olmakla beraber ayrı bir yasayla kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş, devlet vb.), muhtar, otonom
metraj
Metre olarak uzunluk 2. Metre ile ölçme
melez
Hibrit / Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse) / Katışık, karışık
ihtar
Uyarma, dikkat çekme, uyarı 2. Bir şeyi birine hatırlatma
pekiştirmek
Sağlamlaştırmak, tahkim etmek / Güçlendirmek
hıyarağa
Görgüsüz, kaba saba, yontulmamış (kimse), hıyarağası
İsrafil
İslam inanışına göre kıyamet gününü, boru öttürerek bildirmekle görevli melek
larva
Kurtçuk (kurtçuk: Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, larva)
Adriyatik Denizi
Adriyatik Denizi, Akdeniz'in İtalya Yarımadası ve Balkan Yarımadası arasında kalmış koludur
sadizm / Sadomazoşizm
Sadizm, karşısındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel bir haz duymanın adıdır.
maskara
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, soytarı, hoş / Karnaval maskesi / Rimel / Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz
uçkur
Cinsel duygu veya ilişki // Şalvarı bele bağlamak veya torba, kese vb. şeylerin ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
narkotik
Uyuşturucu
mümessil
Temsilci
Mikâil
Tanrı buyruğu ile, insanların rızkını dağıtmakla ve doğa olaylarının gerçekleşmesini sağlamakla görevli melek
hümayun
Kutlu, mutlu 2. Padişahla ilgili 3. Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
kâkül
Alna düşmüş bir biçimde duran saç öbeği, perçem / Alna düşen kısa kesilmiş saç
istihare
Girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını rüyadan anlamak için abdest alıp dua okuyarak uyuma
istiğfar
Tövbe etme / Tanrı'dan suçlarının bağışlanmasını dileme
keten
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
perçem
alna düşmüş bir biçimde duran saç öbeği, kâkül / Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
jübile
Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği 2. Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışanların onuruna düzenlenen kutlama töreni / Tevrat'a göre, Yahudilerde, elli yılda bir Tanrı'ya ve dinlenmeye ayrılan yıl
hımbıl
Uyuşuk, tembel