Level 16 Level 18
Level 17

Endless IV


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ela
Gözde sarıya çalan kestane rengi
kem
Kötü, fena (göz, söz vb.) / Noksan, eksik
şimşir
süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık. Her mevsim yeşil kalır.
enflasyon
Pahalılık / Gereğinden fazla artış, şişkinlik
pınar
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak / Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba
gayrı
Artık, bundan böyle (gayri olarak da kullanılır)
boz
Açık kahverengi, açık toprak rengi / Sürülmemiş toprak
halayık
Kadın köle, cariye
sinonim
Eş anlamlı
istikşaf
Araştırma / Açınsama
mutabakat
Uzlaşma / Uyum
kasnak
Enli çember / Kalbur, tel vb. şeylerin tahta çemberi
yassı
Yayvan ve düz
nida
Çağırma, bağırma, seslenme
izzet
Büyüklük, yücelik, ululuk, azizlik
rehavet
Gevşeklik, kendini koyuverme, ağırlık, tembellik
sofa
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
izbe
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
maymuncuk
Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eğri ve sivri araç
şıra
Bazı meyve ve sebzelerin özü
cebir
Zor, zorlayış
gamsız
Kaygısı, tasası, sıkıntısı, üzüntüsü olmayan
sahra
Çöl / Kır
patojen
Hastalık oluşturan / Zararlı
ala
Karışık renkli, çok renkli, alaca
figan
Bağırarak ağlama, inleme
imar
Bayındırlık, Bayındır duruma getirme, geliştirme.
dilemma
İkilem
kestane rengi
Açık kahverengi
saten
Parlak pamuklu kumaş atlas / Bu kumaştan yapılmış
riya
İkiyüzlülük, yalandan gösteriş
telve
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
tekmil
bütün, tüm, eksiksiz / Tamamlama, bitirme
istif
Eşya veya başka nesnelerin düzgün bir biçimde üst üste konulmasıyla oluşan yığın
yalak
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
geoit
Yerkürenin geometrik olmayan gerçek biçimi
şakak
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
entipüften
eften püften
hakketmek
Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oymak / Yazı ve şekilleri kazıyarak silmek
nifak
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk
sirayet
başkalarına geçme, bulaşma (hastalık vb) / Yayılma, dağılma
bakir
İşlenmemiş (toprak) / Eskimemiş, yıpranmamış, yeni
andavallı
Ahmak, aptal, beceriksiz, şaşkın, bön, görgüsüz (kimse), andaval
dolap beygiri
Kuyudan su çekip bahçe ve bostanları sulamaya yarayan çarklı düzeni döndüren at, eşek veya katır
dolap beygiri gibi dönüp durmak (veya dolaşmak)
dar bir çevrede hep aynı işi yapmak
bende
Kul, köle (bendeniz: köleniz)
köstek
Engel / Saat, kılıç, anahtar vb.nin ucuna takılan zincir
dilber
Alımlı, güzel kadın
yortu
hristiyan bayramı
haybe
Boş, işe yaramaz, anlamsız iş
tapa
tıpa
kanyak
Konyak, İspirto derecesi yüksek, özel kokulu, kiremit renginde bir içki türü
külhanbeyi
Eski zamanlardaki eli tespihli, fesli kabadayilarin bir diger ismi
tenkit
Eleştirme, eleştiri
gidon
Yönelteç / Direksiyon / Bisiklette iki elin tuttuğu yön değiştirme aracı
ispirto
Alkol / etil alkol / içki / bazilarinin kafayi bulmak icin ictigi yanici madde. icinde alkol var ve genelde mor olur.
aziz
yüce, ermiş, eren, ulu
bilfiil
eylemli olarak, iş olarak, iş edinerek
cebren
Zorla
hakkaniyet
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
habip
Sevgili
menkıbe
Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı / Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
münzevi
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
erek
amaç, gaye, maksat, hedef
nezih
Temiz / Temiz ahlaklı
tenor
En tiz erkek sesi (müzik) / Sesi böyle olan şarkıcı, sanatçı
koroner
Kalbi taç şeklinde kuşatıp besleyen (damarlar)
burgaç
Beklenen hızından farklı bir biçimde ve beklenmeyen yönlerden gelen şiddetli hava akımı, türbülans / anafor, girdap
ciranta
Bir senedi ciro eden kimse
süvari
Atlı / Atlı asker / Ticaret gemilerinde kaptanlık yapan kimse
azman
Aşırı gelişmiş, fazla gelişmiş
ata
Baba / Dedelerden ve büyükbabalardan her biri
muhteva
İçerik
endemik
Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan) / Belli bir bölgede salgın olmaksızın sık görülen (hastalık)
yadigâr
Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç
tortu
Çökelti / Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı / Kalıntı
patoloji
hastalıklar bilimi
gıyap
Yokluk, bulunmama, yitiklik
intibak
Uyum, alışma, uyum sağlama / İki şeyin ölçülerinin birbirini tutması
dülger
Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse
salaş
derme çatma dükkân (Sebze, meyve vb. satmak için) / Tahtadan yapılmış baraka
trampa
Takas, değişim
kerte
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti / Derece, radde
külfet
Sıkıntı, zorluk / Büyük masraf
cevher
Bir şeyin özü, maya, gevher / Değerli süs taşı, mücevher
saban
Çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı (saban)
kalyon
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
mecmua
Dergi / Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü
deflasyon
Para kısıtlaması (paranın alım gücünün artması, değerlenmesi)
türbülans
Ters hava akımı, burgaç
merhale
Derece, basamak, aşama, evre 2. Varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak, menzil
ihtiva
içerme, içinde bulundurma, içine alma
alık
Sersem, budala, ebleh
bahtiyar
Mutlu
buse
Öpücük
teveccüh
Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme 2. Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
sedir
Arkalığı olmayan; üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan
parlamento
meclis, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı
domdom kurşunu
Baş tarafı haç biçimi çentilmiş; çarptığı yerde tehlikeli yaralar açan bir tür tüfek kurşunu, domdom
tedahül
Birbirinin içine girme / Yığılıp kalma, birikme / Ödemede gecikme (para)
bazilika
dikdörtgen biçiminde büyük kilise / Kral sarayı
ar
100 m2 değerinde yüzey ölçü birimi / Utanma, utanç duyma
federasyon
Birlik / Birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi
egotizm
Benlikçilik / Kendi benliğinin gelişimini, bütün davranışlarının ilkesi yapan kişinin niteliği
paravan
Adından, yetkisinden, gücünden kendisine belli etmeden yararlanılan, paravana / çerçeveli perde
enik
Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu / çocuk
tevafuk
Birbirine uyma, uygun gelme
sıtma
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan bir hastalık / Hastalığın en bariz belirtisi olan titremeyle yükselen ateş plazmodiumun çeşidine göre değişik fasılalarla olur.
ferment
Maya
zaruri
Zorunlu, gerekli
fevri
Birdenbire, düşünmeden yapan