Level 34 Level 36
Level 35

1701 - 1750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bovendien, vrijwillig, heen en weer
ultrō (adv.)
schaduw, schim
umbra, ae f
schouder
umerus, ī m
vochtig
ūmidus, a, um
ooit
um-quam (adv.)
tesamen, tegelijk
ūnā (adv.)
golf, water
unda, ae f
waarvandaan
unde (adv./relat.)
overal vandaan
undique (adv.)
enig, uniek
ūnicus, a, um
heelal
ūniversum, ī n
van de stad, verfijnd, beschaafd
urbānus, a, um
stad
urbs, urbis f
verbranden, verteren, kwellen
ūrō, ūrere, ussī, ustum
dwingen, in het nauw brengen
urgeō, urgēre/urgueō, urguēre, ursī, -
tot
ūsque (adv./+acc)
gebruik, praktijk, nut
ūsus, ūs m
zoals (adv.), zodra (cj.+ind) opdat om te zodat
ut/utī
beide(n)
uter-que, utra-que, utrum-que
gebruiken, hebben
utor, uti, usus sum (+abl)
nuttig, geschikt
ūtilis, e
(inleiding van een wenszin)
uti-nam (partikel)
en hoe/opdat, hoe dan ook, tenminste
utī-que/uti-que
of
utrum (adv.)
druif
ūva, ae f
echtgenote
uxor, ōris f
onbezet, leeg
vacuus, a, um
ondiepte, water
vadum, ī n
zwervend, onbestendig
vagus, a, um
gezond zijn, krachtig zijn, in staat zijn
valeō, valēre, valuī, valitūrus
gezondheid, ziekte
valētūdō, inis f
krachtig
validus, a, um
dal
vallis/-ēs, is f
wal
vallum, ī n
leeg, onbetekenend, bedrieglijk
vānus, a, um
afwisselend
varius, a, um
verwoesten
vāstō, vāstāre
woest, verlaten, ontzaglijk
vāstus, a, um
waarzegger, dichter
vātēs, is m/f
onstuimig, heftig
vehemēns, entis
vervoeren
vehō, vehere, vexī, vectum
varen, rijden
vehor
of, zelfs
vel (cj./adv.)
bedekken
vēlō, vēlāre
willen
volō, velle, voluī
snel
vēlōx, ōcis
zeil
vēlum, ī n
zoals, als het ware
vel-ut(ī)
ader
vēna, ae f
vergif
venēnum, ī n