Level 32 Level 34
Level 33

1601 - 1650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hoger, vroeger, beter
superior, ius
boven
superus, a, um
smekend, nederig
sup-plex, plicis
smeekbede, (dood)straf
supplicium, ī n
boven
suprā (adv./+acc)
laatst, bovenst
suprēmus, a, um
zich oprichten, opstaan
surgō, surgere, surrēxī, surrēctum
op zich nemen, ondernemen
sus-cipiō, cipere, cēpī, ceptum
verdenking, wantrouwen
suspīciō, ōnis f
omhoog houden, uithouden, verdragen
sus-tineō, tinēre, tinuī, tentum
zijn/haar/hun eigen
suus, a, um
schrijfplankje, register
tabula, ae f
zwijgend, verzwegen, onbesproken
tacitus, a, um
dergelijke, zulke
tālis, e
zo, zozeer
tam (adv.)
toch, echter
tamen (partikel)
hoewel
tam-etsī (cj.)
zoals, alsof, als het ware
tam-quam (adv./cj.+conj)
aanraken
tangō, tangere, tetigī, tāctum
zoveel, slechts
tantum (adv.)
alleen maar, slechts
tantum-modo (adv.)
zo groot, zo veel
tantus, a, um
langzaam
tardus, a, um
stier
taurus, ī m
dak
tēctum, ī n
bedekken, verbergen, beschermen
tegō, tegere, tēxī, tēctum
aarde
tellūs, ūris f
werptuig, speer
tēlum, ī n
zo maar, doelloos
temere (adv.)
onbezonnenheid
temeritās, ātis f
in de juiste verhouding brengen, regelen
temperō, temperāre
tijd, storm
tempestās, ātis f
tempel
templum, ī n
slapen
tempora, um n
onderzoeken, proberen, aanvallen
temptō, temptāre
tijd
tempus, oris n
spannen, uitstrekken, streven
tendō, tendere, tetendī, tentum/tēnsum
fijn, teer
tener, nera, nerum
vasthouden
teneō, tenēre, tenuī, tentum
dun, fijn, nietig
tenuis, e
driemaal
ter (adv.)
wrijven, verslijten
terō, terere, trīvī, trītum
rug
tergum, ī n
land, aarde
terra, ae f
bang maken
terreō, terrēre, terruī, territum
angst
terror, ōris m
derde
tertius, a, um
getuige zijn, verklaren, aanroepen
testor, testārī
getuige
testis, is m/f
slaapkamer, huwelijk
thalamus, ī m