Level 20 Level 22
Level 21

1001 - 1050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bewegen
moveō, movēre, mōvī, mōtum
spoedig
mox (adv.)
vrouw
mulier, eris f
menigte
multitūdō, inis f
veel
multus, a, um
wereld
mundus, ī m
provinciestad
municipium, i n
versterken
mūniō, mūnīre, mūnīvī/mūniī, mūnītum
taak geschenk
mūnus, mūneris n
geluid
murmur, uris n
muur
mūrus, ī m
muze
Mūsa, ae f
veranderen, verwisselen
mūtō, mūtāre
geluidloos, stom
mūtus, a, um
wederkerig
mūtuus, a, um
want
nam (cj.)
want
namque (cj.)
(ver)krijgen
nancīscor, nancīscī, na(n)ctus sum
vertellen
narrō, narrāre
geboren worden
nāscor, nāscī, nātus sum
stam, volk
nātiō, ōnis f
natuur, aard
nātūra, ae f
geboorte, leeftijd
nātus, ūs m
zeeman
nauta, ae m
schip
nāvis, is f
opdat niet, om niet
nē (ontkenningspartikel)
zelfs niet, niet eens, ook niet
nē . . . quidem
en niet, noch
nec, neque
doden
necō, necāre
noodzakelijk, onvermijdelijk
necessārius, a, um
nodig
necesse (adv.)
noodzaak, dwang
necessitās, ātis f
knopen, verbinden
nectō, nectere, nexī/nexuī, nexum
zonde
ne-fās (indecl.), n
ontkennen, weigeren
negō, negāre
verwaarlozen
neg-legō, legere, lēxī/legi, lēctum
bezigheid, taak, moeite
neg-ōtium, ī n
niemand
nēmō, inis m
bos, woud
nemus, nemoris n
kleinzoon
nepōs, ōtis m/f
tevergeefs
nē-quīquam (adv.)
niet in staat zijn
nequeō, nequīre, nequīvī/nequiī, nequitum
pees
nervus, ī m
niet weten
ne-sciō, scīre
niet wetend
ne-scius, a, um
en niet
nē-ve (cj.)
moord
nex, necis f
nest
nīdus, ī m
zwart
niger, gra, grum
niets
nihil (indecl.), n