Level 16 Level 18
Level 17

801 - 850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tussen
interim (adv.)
meer naar binnen
interior, ius, gen. ōris
te gronde gaan, sterven
inter-eō, īre, iī, itūrus
ondergang, dood
interitus, ūs m
vragen, ondervragen
inter-rogō, rogāre
tussenruimte
intervallum, i n
binnen
intrā (+acc)
kijken naar
in-tueor, tuērī, tuitus sum
binnen
intus (adv./+gen)
ongewroken, ongestraft
inultus, a, um
aanvallen, binnendringen
in-vādō, vādere, vāsī, vāsum
vinden, ontdekken
in-veniō, venīre, vēnī, ventum
jaloers zijn, misgunnen
in-videō, vidēre, vīdī, vīsum
afgunst, haat
invidia, ae f
gehaat
invīsus, a, um
niet willend
in-vītus, a, um
grap
iocus, i m
zelf, juist, precies
ipse, ipsa, ipsum
woede
īra, ae f
gaan
eō, īre, iī (en īvī), itum
ongeldig, vergeefs
irritus, a, um
deze, dit, hij, zij, het
is, ea, id
die, dat
iste, ista, istud
zo
ita (adv.)
daarom, dus, (adv.: en zo)
itaque (cj.)
op dezelfde wijze
item (adv.)
tocht, mars
iter, itineris n
opnieuw
iterum (adv.)
bevelen
iubeō, iubēre, iussī, iussum
aangenaam, aantrekkelijk
iūcundus, a, um
rechter
iūdex, dicis m
oordelen
iūdicō, iūdicāre
process, oordeel, vonnis
iūdicium, ī n
juk, bergrug
iugum, i n
verbinden
iungō, iungere, iūnxī, iūnctum
recht
iūs, iūris n
eed
iūs iūrandum, iūris iūrandī n
rechtvaardig
iūstus, a, um
helpen
iuvō, iuvāre, iūvī, iūtum
ik heb plezier in
iuvat mē (onpers.)
jong, jonge stier
iuvencus, a, um
jonge man (tussen 20 en 40 jaar)
iuvenis, is m
jeugd, jonge mensen
iuventūs, ūtis f
naast
iūxtā (+acc)
op dezelfde wijze
iūxtā (adv.)
glijden, wegglijden, instorten
lābor, lābī, lāpsus sum
inspanning, beproeving
labor (arch. labōs), ōris m
zich inspannen, lijden
labōrō, labōrāre
melk
lac, lactis n
verscheuren
lacerō, lacerāre