Level 13 Level 15
Level 14

651 - 700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
razernij, hartstocht
furor, ōris m
blij zijn
gaudeō, gaudēre, gāvīsus sum
blijdschap
gaudium, i n
ijskoud
gelidus, a, um
zuchten, kermen
gemo, gemere, gemui, -
tweeling-, dubbel, twee
geminus, a, um
gezucht, gekerm
gemitus, us m
schoonzoon
gener, generi m
vader
genitor, ōris m
geslacht, volk, land
gēns, gentis f
afkomst, geslacht, soort
genus, eris n
dragen, voeren, doen
gero, gerere, gessi, gestum
voortbrengen
gigno, gignere, genui, genitum
ijs
glaciēs, ēī f
zwaard
gladius, i m
kluit, aarde
glaeba, ae f
roem
glōria, ae f
stap, trede, rangorde
gradus, us m
kruid, gras
grāmen, inis n
groot
grandis, e
gunst, charme, dank
grātia, ae f
omwille van
grātia (+gen)
dankbaar, aangenaam
grātus, a, um
zwaar, ernstig
gravis, e
kudde, groep
grex, gregis m
draaikolk
gurges, itis m
teugel
habēna, ae f
hebben, houden, beschouwen
habeō, habēre, habuī, habitum
wonen, bewonen
habitō, habitāre
toestand, houding, kleding
habitus, us m
vast blijven zitten
haereō, haerēre, haesī, haesūm
niet
haud (adv.)
leegscheppen, doorboren
hauriō, haurīre, hausī, haustum
klimop
hedera, ae f
gras, kruid
herba, ae f
held
hērōs, ōis m
winterkamp
hīberna, ōrum n
hier
hīc (adv.)
deze, dit
hic, haec, hoc
winter, storm
hiems, hiemis f
hiervandaan, hierdoor
hinc (adv.)
mens, man
homō, hominis m
eervol, aanzienlijk
honestus, a, um
eer, aanzien, hoger ambt
honor/honōs, honōris m
uur, seizoen
hōra, ae f
ruw, huiveringwekkend
horridus, a, um
aansporen
hortor, hortārī
gastheer, gast
hospes, itis m
(staats)vijand
hostis, is m
hierheen
hūc (adv.)