Level 2
Level 1

Idioms


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A hot potato
et tema mange snakker om og ofte er uenige i
A penny for your thoughts
en måte å spørre noen om hva de tenker på
Caught between two stools
når noen synes det er vanskelig å velge mellom to alternativer
Actions speak louder than words
hva folk mener vises tydeligst i hva de gjør og ikke i hva de sier
Cross that bridge when you come to it
ikke ta problemer på forskudd
Cry over spilt milk
når du klager over noe som har skjedd
An arm and a leg
når noe koster mye
Back to the drawing board
når et forsøk mislykkes og du må starte på nytt
Barking up the wrong three
å klage på feil person eller å lete på feil sted
Elvis has left the building
showet er slutt
Beat around the bush
unngå en sak eller et tema
Best of both worlds
du får i pose og sekk
Bite off more than you can chew
å ta på seg en oppgave som er for stor
Blessing in disguise
noe bra som ikke blir oppdaget til å starte med
Can't judge a book by its cover
ikke døm noe ut ifra utseende
Don't put all your eggs in one basket
ikke sats alt du har på en ting
Hit the nail on the head
å si eller å gjøre noe som er helt korrekt
Piece of cake
en enkel oppgave
Kill two birds with one stone
å oppnå to ting samtidig
Your guess is as good as mine
når du ikke vet svaret