Level 8 Level 10
Level 9

Vlog: Hiking in Low Tatras


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
guys
neformální oslovení, podobně jako my občas říkáme "lidi, děcka, všichni"
let's get started
pojďme na to, pojďme začít
right there
přímo tamhle, přesně tamhle
mountain range
pohoří, horské pásmo, horský hřeben
mountain
hora
right now
právě teď, v tenhle okamžik
hill
kopec
to be supposed to do something
mít něco udělat
It's supposed to rain today.
Dnes má pršet.
We’re supposed to meet him in two hours.
Máme se s ním setkat za dvě hodiny.
cave
jeskyně
by the way
mimochodem
called
nazývaný, s názvem, jmenuje se, říkat se
What is this thing called in English?
Jak se téhle věci říká anglicky?
finally
konečně
I’m finally here.
Konečně jsem tady.
strudel
štrůdl
hike
jít na túru, chodit na výlety, chodit po horách, pěší výlet, túra
Let’s go hiking!
Pojďmě na túru.
continue hiking
pokračovat v túře
He didn’t want to continue hiking.
On nechtěl jít dál. Nechtěl v té túře pokračovat.
cache
keška
to be going to do something
chystat se něco udělat, jeden ze způsobů, jak vyjádřit budoucí čas
She’s going to go to the cinema with us.
Ona se chystá jít s námi do kina.
What are you going to do tonight?
Co se chystáš dělat večer? Co máš v plánu na večer?
climb (something)
vylézt, vyšplhat, vystoupat (na)
wish somebody luck
přát někomu štěstí, držet někomu palce
altitude
nadmořská výška
at the altitude of
v nadmořské výšce tolika metrů
approximately
přibližně, okolo
I can't wait.
Nemůžu se dočkat.
starting point
místo, odkud se vycházelo, počáteční bod cesty, začátek cesty
up here
sem nahoru
resignation
rezignace
at the end of something
na konci čeho
almost
skoro, téměř
journey
cesta (myšleno cesta z bodu A do bodu B)
We’re almost at the end of our journey.
Jsme skoro na konci cesty.
at least
aspoň, alespoň, přinejmenším
At least I wasn’t late.
Aspoň jsem nepřišel pozdě.
He wants to learn at least ten new English words a day.
On se chce naučit aspoň deset nových anglických slovíček za den.
in the middle of something
uprostřed něčeho
over there
tam, tamhle
all right
dobře, tak jo
descend
sejít, slézt, scházet, klesat, sestoupit
We’ve climbed the mountain, now let’s descend it.
Na tu horu už jsme vylezli, teď z ní pojďme slézt.
high / higher / the highest
vysoký / vyšší / nejvyšší (hora...)