Level 7 Level 9
Level 8

429 - 447 (give away, apartment vs apartmá)


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give away
dát, darovat něco někomu, rozdat něco, prozradit, vyzradit něco, něco někoho prozradilo, kvůli něčemu jste někoho nebo něco prokoukli (frázové sloveso)
She gave away most of her money to charity.
Většinu svých peněz darovala charitě.
We’ve got ten copies of the book to give away.
Máme deset výtisků té knihy, které můžeme rozdat.
giveaway
rozdávačka (například nějaký YouTuber má knihy nebo cokoli jiného navíc, takže vyhlásí soutěž a rozdá je mezi své diváky)
It was supposed to be a surprise but somebody gave it away!
Mělo to být překvapení, ale někdo ho prozradil!
He definitely lied to me. His eyes always give him away.
Určitě mi lhal. Oči ho vždycky prozradí.
What gave them away?
Co je prozradilo? Díky čemu jste je prokoukli?
My friends know I wouldn’t give anything away.
Mí přátelé vědí, že bych nic neprozradil.
apartment
byt (americká angličtina)
flat
byt (britská angličtina)
apartment house / apartment building
činžovní dům, panelák (americká angličtina)
block of flats / apartment block
činžovní dům, panelák (britská angličtina)
suite
hotelová apartmá
honeymoon suite
novomanželské apartmá
presidential suite
prezidentské apartmá
penthouse suite
luxusní aparmá v nejvyšším patře hotelu, někdy i s výhledem do všech stran
family suite
rodinné apartmá
themed suite
tématické apartmá (například v Disneylandu...)