Level 5 Level 7
Level 6

Vlog: 10 Great Days in Barcelona and Beyond


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Barcelona and beyond
Barcelona a ještě dál
spend spent spent
strávit, trávit čas (nepravidelné sloveso)
experience
zažít, prožít, pocítit
Catalan
katalánský
admire
obdivovat
brilliant
geniální, vynikající
imaginative
nápaditý
fairy-tale
pohádkový
building
budova, stavba
walk
chodit, procházet se po
wander
toulat se po
Gothic Quarter
gotická čtvrť
my most favourite place
mé nejoblíbenější místo
of course
samozřejmě
taste
ochutnat
delicious
vynikající, chutný
cuisine
kuchyně (ne místnost, ale styl vaření, např. italská, řecká, česká...)
eventually
nakonec
grow tired of something
omrzet, mít něčeho dost, začít unavovat
crowded
přeplněný, přelidněný, plný lidí
touristy
příliš turistický, plný turistů, okupovaný turisty (hovorově)
we couldn’t wait to do something
nemohli jsme se dočkat, až něco uděláme
surroundings
okolí
get on a train
nastoupit do vlaku
well-known for something
známý čím
medieval walls
středověké hradby
winding
klikatící se, vinoucí se
thrilled
unešený, nadšený
season six
šestá série (seriálu)
to be filmed
točit se (film, seriál...)
ancient Roman city
starořímské město, starověké římské město
by the sea
u moře, na břehu moře
climb
vylézt na, vyšplhat na, vystoupit na (horu, kopec...
monastery
klášter
the most gorgeous view
nejnádhernější výhled
sail (on) a boat
plavit se na lodi, plout na lodi
ancient castle ruins
zřícenina starověkého hradu
one last time
ještě jednou, ještě naposledy