Level 3 Level 5
Level 4

281 - 333 (anglická předpona UN)


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be unable to do something
být neschopný něco udělat
I was unable to continue.
Nebyl jsem schopný pokračovat.
unaffordable
finančně nedostupný, nemohu si něco finančně dovolit
unbelievable
neuvěřitelný
unacceptable
nepřijatelný
uncertain / unsure
nejistý
The result is always uncertain.
Výsledek je vždy nejistý.
unbearable
nesnesitelný, neúnosný
unbreakable
nerozbitný, neporušitelný
uncomfortable
nepohodlný, nepříjemný
uncommon
není běžný, neobvyklý, vzácný
undrinkable
nepitný, nepitelný
unfinished
nedokončený
unfortunately
bohužel, naneštěstí
unconnected
nemající souvislost s, nespojený
These two events are unconnected.
Tyto dvě události spolu nesouvisí.
unforgettable
nezapomenutelný
unfair
nefér, nespravedlivý
unhappy
nešťastný
unfriendly
nepřátelský, nevlídný
unemployed
nezaměstnaný, nemající práci
unlike
na rozdíl od, odlišný od
She can sing unlike her sister.
Ona umí zpívat na rozdíl od své sestry.
unhealthy
nezdravý
unlucky
mající smůlu
What an unlucky day!
To je ale smolný den!
unexpected
nečekaný
unimaginable
nepředstavitelný
unpleasant
nepříjemný
unprofessional
neprofesionální, amatérský
unknown
neznámý
unnatural
nepřirozený
unreal
neskutečný, nereálný
unwanted
nechtěný
unclear
nejasný
The meaning of this letter is unclear.
Význam tohoto dopisu je nejasný.
unsurprising
nepřekvapivý, nijak překvapivý
unreliable
nespolehlivý
unusual
neobvyklý
untidy
nepořádný, neuklizený
unidentified
neidentifikovatelný, neznámý
unidentified flying object
UFO, neidentifikovatelný létající předmět
to be unaware of something
neuvědomovat si něco, nebýt si vědomý něčeho
We were unaware of his presence.
Vůbec jsme si jeho přítomnosti nevšimli. Nebyli jsme si vědomí jeho přítomnosti.
undo
odčinit, napravit, zrušit
You should undo your actions.
Měl bys napravit své činy. Měl bys odčinit, co jsi udělal.
undress
svléknout se, svléci se
uncover
odhalit, odkrýt
She finally uncovered her face.
Konečně odhalila / odkryla svou tvář.
unpack
vybalit (zavazadlo, věci z kufru apod.)
unlock
odemknout
unwrap
rozbalit, vybalit (například z papíru)
Unwrap your presents!
Vybal si dárky!