Level 15 Level 17
Level 16

698 - 738


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
have a soft spot for
mít něco / někoho ve velké oblibě, mít pro něco / někoho slabost
I have a soft spot for chocolate.
Mám slabost pro čokoládu.
She has a soft spot for her teacher.
Ona má svou učitelku ve velké oblibě.
No wonder all women I asked had a soft spot for George Clooney.
Není divu, že všechny ženy, kterých jsem se zeptal, měly ve velké oblibě George Clooneyho.
He‘s always had a soft spot for action films.
On měl vždycky slabost pro akční filmy.
sympathetic
soucitný, soucítící, účastný, mající soucit, mající pochopení
She’s a very sympathetic listener. I can tell her anything.
Ona je velmi účastná posluchačka. Můžu jí říct cokoli.
The kiss was just a sympathetic gesture.
Ten polibek byl jen soucitným gestem.
You should be more sympathetic towards other people.
Měl bys být soucitnější k druhým lidem.
He’s nice, don’t you think?
Je sympatický, nemyslíš? Je milý, nemyslíš?
Your parents are such pleasant people.
Tví rodiče jsou mi sympatičtí. Tví rodiče jsou tak příjemní lidé.
Our former boss wasn’t a very likeable person.
Náš bývalý šéf nebyl moc sympatický / milý člověk.
Your colleague seems kind.
Tvůj koleda vypadá laskavě / sympaticky.
We quite like him.
Je nám docela sympaticky. Máme ho docela v oblibě.
I'm not sure I like her husband.
Nejsem si jistý, jestli je mi její manžel sympatický / jestli se mi její manžel líbí.
I have a soft spot for my neighbour.
Svou sousedku mám ve velké oblibě (je mi velmi sympatická).
get along
vycházet s kým, rozumět si s kým (frázové sloveso)
I don't really get along with my mother-in-law.
Se svou tchýní moc dobře nevycházím.
Why don't you get along?
Proč spolu nevycházíte?
He's never got along with his father.
On si se svým otcem nikdy nerozuměl.
I hope we'll get along.
Doufám, že si budeme rozumět.
lose lost lost
ztratit, ztratit se, přijít o něco, prohrát (nepravidelné sloveso)
I don't want to lose it.
Nechci to ztratit. Nechci o to přijít.
Unfortunately, our team lost again yesterday.
Náš tým včera bohužel zase prohrál.
We always get lost in London.
V Londýně se vždycky ztratíme.
loose
volný, uvolněný ve smyslu nepřipevněný k něčemu, rozpuštěný, neuvázaný, nedržící pohromadě; nebo také sloveso: vypustit, osvobodit, pustit na svobodu
My little sister has two loose teeth.
Mé sestřičce se viklají dva zuby.
Let your hair hang loose.
Nech si ty vlasy rozpuštěné.
You can't wear this loose T-shirt to the wedding!
Na svatbu si přece nemůžeš vzít tohle volné tričko!
I prefer loose tea to tea bags.
Dávám přednost sypanému čaji před sáčkovým čajem.
The screw has come loose again.
Ten šroubek se zase povolil.
We loosed the birds.
Pustili jsme ty ptáky na svobodu.
on the loose
na svobodě
The murderer is still on the loose.
Ten vrah je stále na svobodě.
set loose
vypustit, osvobodit
break loose
utrhnout se, uvolnit se, vyrvat se
be a loose cannon
být jako neřízená střela
have a screw loose
šplouchat na maják, strašit ve věži, nemít to v hlavě v pořádku
lose hair
ztrácet vlasy, někomu padají vlasy
loose hair
rozpuštěné vlasy