Level 14 Level 16
Level 15

Vlog: Croatian Adventure


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
There are five of us here.
Je nás tu pět.
There were seven of them.
Bylo jich sedm.
head off to
vyrazit kam, vydat se kam
You should head off to school.
Měli byste vyrazit do školy.
at the end of summer
na konci léta
Croatia
Chorvatsko
Croatian
chorvatský, Chorvat(ka), chorvatšina
adventure
dobrodružství
spend a week
strávit týden
spend spent spent
strávit, trávit čas (nepravidelné sloveso)
We spent too much time online yesterday.
Včera jsem strávili příliš mnoho času online.
a little but lovely town
malé, ale pěkné město
to be included in
být zahrnutý, začleněný do
Drinks are included in the price.
Pití je zahrnuté v ceně.
list
seznam
Can you send me the list of ingredients?
Můžeš mi poslat seznam ingrediencí?
world heritage
světové dědictví
site
místo, kde stojí nějaká budova nebo se něco stalo, dějiště
Trogir became a world heritage site in 1997.
Trogir se v roce 1997 stal památkou světového dědictví.
have a lot of fun
užít si hodně legrace, dobře se bavit
do some sightseeing
něco si pocestovat, vydat se poznávat
What about doing some sightseeing tomorrow?
Co zítra vyrazit za poznáním?
drive drove driven
řídit auto, jet autem, zajet autem (nepravidelné sloveso)
nearby
nedaleký
He drove to the nearby supermarket.
Zajel autem do nedalekého supermarketu.
the second biggest city
druhé největší město
charming
okouzlující, půvabný
Bosnia and Herzegovina
Bosna a Hercegovina
on somebody’s way back to
na něčí cestě zpět do
I met my parents on my way back to work.
Na cestě zpět do práce jsem potkal své rodiče.
stop by
zastavit se u, krátce se stavit u (frázové sloveso)
Stop by on your way back.
Zastavte se, až pojedete zpátky.
stunning
ohromující, senzační, neskutečný
waterfall
vodopád
time has come to do something
nadešel ten správný čas něco udělat
Time has come to return home.
Nadešel čas vrátit se domů.