Level 13 Level 15
Level 14

649 - 665 (come over, popular x favourite)


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come over
zastavit se k někomu, zajít k někomu na návštěvu, stavit se za někým (frázové sloveso)
Come over for lunch tomorrow.
Stavte se zítra na oběd.
My friends came over to my place yesterday.
Včera se za mnou stavili mí přátelé.
We’re throwing a party on Friday. Would you like to come over?
V pátek pořádáme party. Chtěli byste přijít?
My colleagues came over after work on Monday.
Mí kolegové se v pondělí po práci stavili na návštěvu.
popular
oblíbený (u mnoha lidí, populární)
This song is very popular in Scotland.
Tahle píseň je ve Skotsku velmi oblíbená.
What is the most popular sport in your country?
Jaký sport je v tvé zemi nejoblíbenější?
popular with
oblíbený u koho
The resort is popular with tourists.
To letovisko je u turistů oblíbené.
The teacher was very popular with students.
Ten učitel by u studentů velmi oblíbený.
favourite
oblíbený (něčí osobní preference), oblíbenec, oblíbená věc, favorit
His favourite colour is definitely blue.
Jeho oblíbenou barvou je rozhodně modrá.
Tell me more about your favourite film.
Řekni mi o svém oblíbeném filmu víc.
Tom is the teacher’s favourite.
Tom je učitelčin oblíbenec.
These biscuits are my favourites.
Tyhle sušenky jsou mé oblíbené.