Level 12 Level 14
Level 13

little tree by E. E. Cummings


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
silent
tichý
Silent Night
Tichá noc (název koledy)
Christmas tree
vánoční stromek
green forest
zelený les
come away
odejít
Come away from that man!
Běž pryč od toho muže!
comfort somebody
utěšit koho, poskytnout útěchu komu
Your friends will always comfort you when you’re sad.
Tví přátelé tě vždy utěší, když jsi smutný.
smell sweetly
sladce vonět
cool bark
studená kůra, chladná kůra
The bark smells so sweetly.
Ta kůra tak sladce voní.
kiss
políbit, polibek
hug
obejmout, objetí
safe
bezpečí, bezpečný
You’re safe.
Jsi v bezpečí.
tight
pevně, pevný
He hugged me tight and kissed me.
On mě pevně objal a políbil.
to be afraid
bát se, mít strach
Don’t be afraid.
Neměj strach. Neboj se.
I’m afraid of spiders.
Bojím se pavouků.
spangles
flitry, třpytivé ozdoby, třpytivé dekorace
dark box
temná krabice, tmavá bedna
dream of
snít o něčem
I'm dreaming of becoming an actor.
Sním o tom, že se stanu hercem.
be taken out
být vyndán, vytažen odněkud
be allowed to shine
mít dovoleno, umožněno zářit, svítit, lesknout se
ball
(vánoční) koule, míč, kulička, míček, balon
chain
(vánoční) řetěz
fluffy
chlupatý, hebký, heboučký na dotek, načechraný
thread
nit, vlákno, pruh, proužek
put up
zvednout
We put our hands up and started dancing.
Zvedli jsme ruce a začali tančit.
little arms
ručky, drobné paže
hold held held
držet, držet v objetí (nepravidelné sloveso)
She held her child tight.
Pevně držela své dítě v náručí.
shall
ve starší angličtině může mít stejný význam jako "will"
finger
prst na ruce
ring
prsten
single place
jediné místo
There isn’t a single place in Paris I wouldn’t love.
V Paříži není jediné místo, které bych nemiloval.
quite dressed
úplně oblečený, docela oblečený
stand in the window
stát v okně
stare
zírat
Don’t stare, it’s rude.
Nezírej, je to neslušné.
to be proud
být pyšný, hrdý
Her parents are proud of her.
Její rodiče jsou na ni pyšní.
take hands
vzít se za ruce, držet se za ruce
look up at something
dívat se nahoru na něco, hledět na něco
They took hands and looked up at the Christmas tree.
Vzali se za ruce a zadívali se na vánoční strom.